Skip to main content

Ystafell Iechyd

Ymlaciwch yn ystafell iechyd  Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda sydd ag ystafell iâ yn y fwrdeistref sirol. Mae'r ystafell yn cynhyrchu gronynnau iâ mae modd i chi  eu defnyddio i ymlacio neu leddfu anafiadau a phoenau.

Mae'r ystafell iâ yn arbennig o boblogaidd gyda chlybiau chwaraeon, gan gynnwys timau rygbi a phêl-droed sy'n manteisio arni er mwyn gwella ar ôl ymarfer corff a gemau.

Yn yr ystafell iechyd, mae sawna, ystafell stêm, ac ardal ymlacio gyfforddus.

Mae mynediad i'r ystafell iechyd yn cynnwys sesiwn nofio am ddim (yn amodol ar argaeledd). Cadwch eich derbynneb i'w dangos i staff wrth ochr y pwll.

CYFLEUSTERAU'R YSTAFELL IECHYD

  • Sawna
  • Ystafell stêm
  • Lolfa
  • Ystafell iâ

PRISOEDD

Aelodau Hamdden am Oes AM DDIM

Talu wrth ddefnyddio £4.35 (pris gostyngol £2.60)

Nodwch: mae'r ystafell iechyd yn gyfleuster cymysg

Oriau Agor

Abercynon Sports Centre Timetable
DYDDIAUAMSEROEDD
Dydd Llun 07:00 - 22:00
Dydd Mawrth 07:00 - 22:00
Dydd Mercher 07:00 - 22:00
Dydd Iau 07:00 - 22:00
Dydd Gwener 07:00 - 22:00
Dydd Sadwrn 07:15 - 18:00
Dydd Sul 07:15 - 18:00
Nid oes angen archebu lle. Rhaid gwisgo gwisgoedd nofio yn ystod pob sesiwn. Ni fydd unrhyw blant dan 16 oed yn defnyddio'r ystafell iechyd ar unrhyw adeg. Cyfyngir y sesiynau i un awr 30 munud.