Skip to main content

Ystafell Iechyd

Ymlaciwch yn ystafell iechyd  Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda sydd ag ystafell iâ yn y fwrdeistref sirol. Mae'r ystafell yn cynhyrchu gronynnau iâ mae modd i chi  eu defnyddio i ymlacio neu leddfu anafiadau a phoenau.

Mae'r ystafell iâ yn arbennig o boblogaidd gyda chlybiau chwaraeon, gan gynnwys timau rygbi a phêl-droed sy'n manteisio arni er mwyn gwella ar ôl ymarfer corff a gemau.

Yn yr ystafell iechyd, mae sawna, ystafell stêm, ac ardal ymlacio gyfforddus.

Mae mynediad i'r ystafell iechyd yn cynnwys sesiwn nofio am ddim (yn amodol ar argaeledd). Cadwch eich derbynneb i'w dangos i staff wrth ochr y pwll.

CYFLEUSTERAU'R YSTAFELL IECHYD

  • Sawna
  • Ystafell stêm
  • Lolfa
  • Ystafell iâ

PRISOEDD

Aelodau Hamdden am Oes AM DDIM

Talu wrth ddefnyddio £4.35 (pris gostyngol £2.60)

Nodwch: mae'r ystafell iechyd yn gyfleuster cymysg

 

Nid oes angen archebu lle. Rhaid gwisgo gwisgoedd nofio yn ystod pob sesiwn. Ni fydd unrhyw blant dan 16 oed yn defnyddio'r ystafell iechyd ar unrhyw adeg. Cyfyngir y sesiynau i un awr 30 munud.