Skip to main content

Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda

Yn unol â chyhoeddiad y Llywodraeth am 12:15 pm (19/10/20) - byddwn ni'n cau POB Canolfan Hamdden ddydd Gwener 23 Hydref am 6pm am bythefnos tan ddydd Llun 9 Tachwedd.

Hoffen ni ddiolch i chi am eich cefnogaeth trwy'r cyfnodau ansicr hyn.
Fe welwn ni chi i gyd eto yn fuan!

Bydd yr holl daliadau aelodaeth ar gyfer Tachwedd 2020 yn cael eu lleihau o 1af Tachwedd i ystyried y cyfnod yma.
Bydd unrhyw daliadau blynyddol sy'n cael eu talu ymlaen llaw yn cael eu hymestyn 2 wythnos ar ôl cyfnod y cyfyngiadau.

Os oes gennych  chi unrhyw ymholiadau, e-bostiwch ein Prif Swyddfa Hamdden –

aelodaethhamdden@rctcbc.gov.uk 


Byddwn ni'n postio 'Ymarferion Gartref' newydd sbon ar yr AP Hamdden am Oes yr wythnos hon.

Diolch !
Cadwch yn  ddiogel,
Prif Swyddfa Hamdden am Oes

Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda

Cyfeiriad: Gelligaled Park, Ystrad, CF41 7SY

E - bost: CChCwmRhondda@rctcbc.gov.uk

Ffôn: 01443 570011
Download-Leisure-APP-cy
Rhondda-Activities-600x500
Bwriwch olwg ar ein dewis ardderchog o ddosbarthiadau Cadwch eich lle nawr!
Gym-Rhondda-600x500
Dewch i gwrdd â'n staff cyfeillgar ac arbenigol a manteisio ar ein campfa.
Oriau agor, prisoedd ac amserlen.
Mae Cwm Rhondda yn croesawu clybiau allanol a sefydliadau chwaraeon.

Oherwydd cyfyngiadau diogelwch yn sgil Covid-19, mae'r ystafell iechyd ar gau am gyfnod amhenodol.

Pêl-rwyd, pêl-droed 5-bob-ochr, badminton, sboncen a thenis bwrdd.
Oriau Agor, Cymorth Cyntaf, Iechyd a Diogelwch, Mynediad a mwy...
Leisure-Video-Banner
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!