Skip to main content

Pwll Nofio

Mwynhewch sesiynau nofio, hwyl i'r teulu a dosbarthiadau yn ein pwll nofio hyfryd.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes AM DDIM
Oedolion - £3.55
Gostyngiadau - £2.15
Dros 60 oed - AM DDim
Plant o dan 5 oed -AM DDIM( Darllen y Polisi Mynediad - Cymhareb Rhiant/Plentyn)

Abercynon---Swimming---Children---Juniors---Adults-38

Amserlen y Pwll Nofio

Rhondda Sports Centre Swimming Pool Timetable
Dydd LlunAMSER
Nofio i'r cyhoedd 07:00 - 20:45 (16:30 - 20:45) rhan o'r pwll yn cael ei defnyddio gan glybiau
Erobeg Dŵr 10:00 - 11:00
Nofio i Oedolion 21:00 - 22:00
Dydd Mawrth 
Nofio i'r cyhoedd

06:15 - 18:45  (ar gau ar gyfer sesiynau nofio i'r ysgolion 09:15 - 11:30 a 12:30 - 15:00 yn ystod y tymor. Pwll bach ar gau 17:00 - 18:30 yn ystod y tymor).

Nofio i'r Teulu 21:00 - 22:00
Dydd Mercher 
Nofio i'r cyhoedd 07:00 - 15:45 (ar gau ar gyfer sesiynau nofio i'r ysgolion 09:15 - 11:30 a 12:30 - 15:00 yn ystod y tymor).
Erobeg Dŵr 11:30 - 12:30
Gwersi Nofio i Fabanod a Phlantos Bach 15:00 - 16:00
Gwersi Nofio i Blant 16:00 - 18:30
Nofio i'r cyhoedd

20:00 - 22:00

Dydd Iau 
Nofio i'r cyhoedd

06:15 - 18:45 (ar gau ar gyfer sesiynau nofio i'r ysgolion 09:15 - 11:30 a 12:30 - 15:00 yn ystod y tymor).

Nofio i'r cyhoedd 21:00 - 22:00
Dydd Gwener 
Nofio i'r cyhoedd

07:00 - 18:45 (ar gau ar gyfer sesiynau nofio i'r ysgolion 09:15 - 11:30 a 12:30 - 15:00 yn ystod y tymor).

Erobeg Dwr

11:30 - 12:30

Dydd Sadwrn 
Nofio i'r cyhoedd 07:15 - 08:30
Gwersi Nofio i Blant 08:30 - 11:30
Nofio i deuluoedd AM DDIM 11:30 - 12:30
Nofio i'r cyhoedd 11:30 - 17:45
Dydd Sul 
Nofio i'r cyhoedd 07:15 - 17:45
Achub Bywydau i Ddechreuwyr 16:45 - 17:45

NODWCH: Rydyn ni wedi gwneud ein gorau glas i sicrhau bod yr amserlen yn gywir ac yn cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf. Serch hynny, o bryd i'w gilydd, mae ein rhaglen yn newid. Cofiwch hoffi a dilyn ein tudalen Facebook am yr wybodaeth ddiweddaraf. Fel arall, cysylltwch â'r ganolfan am fanylion.

NODWCH:  Yn ystod Gwyliau Blanc a'r Nadolig, efallai na fydd rhai o'r dosbarthiadau / sesiynau ar gael.