Skip to main content

Campfa

Rydyn ni'n cynnig Ystafell Ffitrwydd fodern sydd ag ystod eang o offer cardiofasgwlaidd ac ymwrthedd. Manteisiwch ar gyngor ein staff proffesiynol sydd wrth law i'ch helpu chi i wneud yn fawr o'ch sesiwn cadw'n heini a chyflawni eich nodau personol.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Sesiwn sefydlu: Am ddim

Abercynon-Boxercise

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen gym Sobell

Amserlen gym Sobell
DYDDAMSER
Llun 06:15 - 22:00
Mawrth 06:15 - 21:00
Mercher 06:15 - 21:00
Iau 06:15 - 21:30
Gwener 06:15 - 21:00
Sadwrn 07:15 - 17:00
Sul 07:15 - 20:00
Cyfleusterau'r gampfa
Cyfleusterau'r gampfa
11 x Melin draed
8 x Peiriant 'cross trainer'
23 x Beic 'Lifecycle' (spin)
5 x Beic Unionsyth
4 x Peiriant Rhwyfo

1 x Scifit

3 x Peiriant Octane (Eistedd)

3 x Peiriant Octane (Ochr)

3 x Peiriant Octane
1 x Beic Unionsyth IFI
1 x Beic Gorweddol IFI
1 x Melin Draed
2 x Peiriant Rhwyfo (Eistedd)
2 x Peiriant Gwrthsefyll ar gyfer yr Ysgwyddau
1 x Sgwat

1 x Peiriant Tynhau Cyhyrau'r Bola

2 x Peiriant Estyn ar gyfer y Coesau
1 x Peiriant Cyrlio ar gyfer y Cyhyrau Deuben
1 x Peiriant Gwrthsefyll ar gyfer y Cyhyrau Triphen
2 x Peiriant Gwrthsefyll ar gyfer y Frest
2 x Peiriant Tynnu ar gyfer Cyhyrau Llydan y Cefn (LATS)
2 x Peiriant Cyrlio ar gyfer y Coesau
1 x Atynnwr ar gyfer y Cluniau
1 x Atynnwr ar gyfer y Cluniau
1 x Peiriant Gwrthsefyll ar gyfer y Coesau (Eistedd)
1 x Peiriant 'Power Plate'
1 x Peiriant 'Pectoral Fly' / Y Cyhyrau Deltoid
2 x Watt Bikes
2 x Pwli Addasadwy Deuol
Barbwysau Sefydlog 10 - 45 cilogram
2 x Peiriant Hanner Rac
Dymbels 2 - 40 Cilogram
Peiriant Codi Coesau
Synrgy 360 XS gyda'r holl offer

Croeso i unrhyw un  sy'n 11 oed neu'n hŷn ddefnyddio'r gampfa. O ganlyniad i resymau sy'n ymwneud ag iechyd a diogelwch, rhaid ichi fod yn 16 oed neu'n hŷn i ddefnyddio'r pwysau rhydd. Does dim hawl gyda gwylwyr i fod yn y  gampfa.