Skip to main content

Campfa

Rydyn ni'n cynnig Ystafell Ffitrwydd fodern sydd ag ystod eang o offer cardiofasgwlaidd ac ymwrthedd. Manteisiwch ar gyngor ein staff proffesiynol sydd wrth law i'ch helpu chi i wneud yn fawr o'ch sesiwn cadw'n heini a chyflawni eich nodau personol.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Sesiwn sefydlu: Am ddim

Abercynon-Boxercise

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen gym Sobell

Amserlen gym Sobell
DYDDAMSER
Llun 06:15 - 22:00
Mawrth 06:15 - 21:00
Mercher 06:15 - 21:00
Iau 06:15 - 21:30
Gwener 06:15 - 21:00
Sadwrn 07:15 - 17:00
Sul 07:15 - 20:00
Cyfleusterau'r gampfa
Cyfleusterau'r gampfa
11 x Melin Draed
8 x Peiriant 'Synchro Excite'
4 x Beic 'Excite'
1 x Peiriant 'Excite' (Gorwedd)
4 x Peiriant Dringo 'Excite'

1 x Peiriant 'Excite Top'

1 x Peiriant Skill Mill

1 x Beic 'Skill'

3 x Hyfforddwr croes 'Octane'
2 x Octane (Ochr)
3 x Octane (yn eistedd)
1 x Scifit
5 x Wattbike
4 x Peiriant Rhwyfo (Concept 2)
23 x Peiriant Beicio Grŵp
Offer Rhes Isel â Phlât
Offer Tynnu i lawr â Phlât
Offer Gwrthsefyll ar gyfer y Frest â Phlât
Offer Gwrthsefyll ar gyfer y Coesau â Phlât
Offer Cicio'r 'Glute' â Phlât
2 x Offer 'Half Rack' Olympaidd
Mainc Scott (Cyrl 'Pregethwr')
Mainc Fflat Olympaidd
'Dymbels o 1kg i 50kg
'Barbells' 10kg, 20kg, 30kg, 40kg
Peiriant Cyrlio ar gyfer y Coesau
Peiriant Estyn ar gyfer y Coesau
Peiriant Gwrthsefyll ar gyfer y Coesau
Peiriant Gwrthsefyll ar gyfer y Frest
Peiriant 'delt'
Peiriant Gwrthsefyll ar gyfer yr Ysgwyddau
Peiriant 'Lat'
Peiriant Pen-glin Dwyreiniol - gên i'r bar a chodi o'r bar
Peiriant ddeuol 'Adductor / abductor' ar gyfer y glun
7 x TRX
2 x Pwli Addasadwy Deuol
Rig Hyfforddi Trawsymarfer Omnia
10 x Peiriant cyfres cylched
1 x Dadansoddwr Cyfansoddiad y Corff
'Powerplate'
Peli ymarfer
Pwysau Kettlebell
Rholeri ewyn
Peli 'Slam'
Ardal ymestyn

Croeso i unrhyw un  sy'n 11 oed neu'n hŷn ddefnyddio'r gampfa. O ganlyniad i resymau sy'n ymwneud ag iechyd a diogelwch, rhaid ichi fod yn 16 oed neu'n hŷn i ddefnyddio'r pwysau rhydd. Does dim hawl gyda gwylwyr i fod yn y  gampfa.