Skip to main content

Pwll Nofio

Croeso i bwll nofio hyfryd Canolfan Hamdden Tonyrefail, yr unig bwll nofio yn RhCT lle mae modd gwneud eich sesiwn nofio yn wahanol gyda'n Campfa Ddŵr unigryw.

Rydyn ni'n cynnig ystod dda o sesiynau, o nofio ben bore i nofio gyda'r hwyr, yn ogystal â chyfleoedd i ddatblygu'ch sgiliau nofio ac achub bywydau. Cewch chi hefyd fagu hyder eich plant o oedran cynnar. Rhagor o wybodaeth ar ein hamserlen.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes AM DDIM
Oedolion - £3.55
Gostyngiadau - £2.15
Dros 60 oed - AM DDim
Plant o dan 5 oed -AM DDIM( Darllen y Polisi Mynediad - Cymhareb Rhiant/Plentyn)

Abercynon---Swimming---Children---Juniors---Adults-28

Amserlen y Pwll Nofio

timetable
Dydd LlunTimes
Nofio i'r cyhoedd 08:30 - 09:15
Nofio i'r cyhoedd 12:00 - 12:30
Nofio i'r cyhoedd 15:00 - 16:30
Gwersi Nofio i Blant 16:30 - 19:00
Dydd Mawrth 
Nofio i'r cyhoedd a Campfa Ddŵr

08:30 - 15:45

Dydd Mercher 
Nofio i'r cyhoedd 08:30 - 09:15
Nofio i'r cyhoedd 12:00 - 12:30
Nofio i'r cyhoedd a Campfa Ddŵr 15:00 - 20:00
Dydd Iau 
Nofio i'r cyhoedd

08:30 - 16:30

Campfa Ddŵr 08:30 - 16:00
Dydd Gwener 
Nofio i'r cyhoedd a Campfa Ddŵr

08:30 - 12:00

Nofio i'r cyhoedd a Campfa Ddŵr 16:00 - 17:00
Dydd Sadwrn 
Gwersi Nofio i Blant 09:00 - 10:30
Achub Bywyd i Ddechreuwyr 10:30 - 12:00
Cychod Olwyn i’r Teulu

12:00 - 14:00

Nofio i'r cyhoedd 12:00 - 17:00
Campfa Ddŵr 14:00 - 17:00
Dydd Sul 
Nofio i'r cyhoedd a Campfa Ddŵr

09:00 - 17:00

NODWCH: Rydyn ni wedi gwneud ein gorau glas i sicrhau bod yr amserlen yn gywir ac yn cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf. Serch hynny, o bryd i'w gilydd, mae ein rhaglen yn newid. Cofiwch hoffi a dilyn ein tudalen Facebook am yr wybodaeth ddiweddaraf. Fel arall, cysylltwch â'r ganolfan am fanylion.

NODWCH:  Yn ystod Gwyliau Blanc a'r Nadolig, efallai na fydd rhai o'r dosbarthiadau / sesiynau ar gael.