Skip to main content

Pwll Nofio

Croeso i bwll nofio hyfryd Canolfan Hamdden Tonyrefail, yr unig bwll nofio yn RhCT lle mae modd gwneud eich sesiwn nofio yn wahanol gyda'n Campfa Ddŵr unigryw.

Rydyn ni'n cynnig ystod dda o sesiynau, o nofio ben bore i nofio gyda'r hwyr, yn ogystal â chyfleoedd i ddatblygu'ch sgiliau nofio ac achub bywydau. Cewch chi hefyd fagu hyder eich plant o oedran cynnar. Rhagor o wybodaeth ar ein hamserlen.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes AM DDIM
Oedolion - £3.70
Gostyngiadau - £2.25
Dros 60 oed - AM DDim
Plant o dan 5 oed -AM DDIM( Darllen y Polisi Mynediad - Cymhareb Rhiant/Plentyn)

Abercynon---Swimming---Children---Juniors---Adults-28