Skip to main content

Canolfan Hamdden Tonyrefail

Bydd ein cyfleusterau hamdden ar gau o 20 Rhagfyr, a bydd y cyfyngiadau Rhybudd COVID Lefel 4. Bydd pob cytundeb aelodaeth misol a blynyddol yn cael ei rewi.

Canolfan Hamdden Tonyrefail

Cyfeiriad: Ty'n y Bryn Park, Waunrhydd Road, Tonyrefail, CF39 8EW

E-bost: CHTonyrefail@rctcbc.gov.uk

Ffôn: 01443 670578
Download-Leisure-APP-cy
Activities-Class-Ladies-600x500
Bwriwch olwg ar ein dewis ardderchog o ddosbarthiadau Cadwch eich lle nawr!
Tonyrefail-Gym-600x500
Dewch i gwrdd â'n staff cyfeillgar ac arbenigol a manteisio ar ein campfa.
Mother-Daughter-Swimming-600x500
Oriau agor, prisoedd ac amserlen.
Pêl-rwyd, pêl-droed 5-bob-ochr, badminton, sboncen a thenis bwrdd.
Amrywiaeth o offer campfa yn y pwll nofio!

Oherwydd cyfyngiadau diogelwch yn sgil Covid-19, mae'r ystafell iechyd ar gau am gyfnod amhenodol.

.
Oriau Agor, Cymorth Cyntaf, Iechyd a Diogelwch, Mynediad a mwy...
Mae Tonyrefail yn croesawu clybiau allanol a sefydliadau chwaraeon..
Leisure-Video-Banner
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!