Skip to main content
 

Gwirfoddolwyr yn y Gymuned

Mae miloedd o wirfoddolwyr chwaraeon yn Rhondda Cynon Taf sy'n rhoi'u hamser er mwyn gwneud yn siŵr bod chwaraeon yn digwydd yn eu cymunedau. Mae gan ardal RhCT dros 300 o glybiau chwaraeon cymunedol, dros 100 o ysgolion a llawer o grwpiau a sefydliadau cymunedol sy'n dibynnu ar wirfoddolwyr i sicrhau bod chwaraeon ar gael. 

Sut mae'r gwirfoddolwyr hyn yn chwarae rhan?


Heb wirfoddolwyr fyddai dim modd i chwaraeon cymunedol ddigwydd. Mae'r rhan fwyaf o chwaraeon cymunedol yn cael eu darparu gan ysgolion a chlybiau chwaraeon, ac fel y dywedon ni uchod - maen nhw'n dibynnu ar wirfoddolwyr. Er mwyn i glwb chwaraeon arferol redeg yn ddi-dor, mae angen gwirfoddolwyr arno i lenwi'r rolau canlynol:

  • Cadeirydd
  • Ysgrifennydd
  • Trysorydd
  • Hyfforddwr
  • Swyddog Diogelu

Bydd gan rai o glybiau rolau fel:

  • Cydlynydd Gwirfoddolwyr
  • Trysorydd
  • Swyddog Marchnata / Codi Arian
  • Swyddog Ecwiti'r ClwbMae gan ysgolion cynradd ac uwchradd staff wedi’u talu i roi gwersi addysg gorfforol, ond mae'n bosib eu bod nhw'n dibynnu ar eraill i gefnogi'u darpariaeth o chwaraeon allgyrsiol. Mae aelodau o'r teulu megis rhieni, brodyr a chwiorydd, weithiau yn gwirfoddoli i helpu gyda thimau chwaraeon. 

Sut ydyn ni'n cefnogi'r gwirfoddolwyr hyn?


Mae Chwaraeon RhCT yn cefnogi gwirfoddolwyr y gymuned trwy wneud y canlynol:


Os ydych chi'n wirfoddolwr yn y gymuned ac eisiau rhagor o wybodaeth - cliciwch y dolennau a chysylltu â charfan Chwaraeon RhCT am fanylion pellach. 

Hoffech chi fod yn wirfoddolwr yn y gymuned?


Meddyliwch am eich cymuned - pa ysgolion, clybiau chwaraeon, grwpiau neu sefydliadau sy ar gael? Cysylltwch â nhw i ofyn a oes rôl gyda nhw i chi'i gwneud..

Ddim yn siŵr? Cofrestrwch i fod yn wirfoddolwr ar ran Chwaraeon RhCT a byddwn ni'n dod o hyd i leoliad ar eich cyfer.

 
Facebook-logo
Twitter-Logo-Sport-RCT
Instas
Instas