Skip to main content
 

Hyfforddwyr a Gwirfoddolwyr

Mae miloedd o wirfoddolwyr yn Rhondda Cynon Taf sy'n rhoi'u hamser er mwyn gwneud yn siŵr bod chwaraeon yn digwydd yn eu cymunedau. Mae gan ardal RhCT dros 300 o glybiau chwaraeon cymunedol sy'n dibynnu ar wirfoddolwyr i sicrhau bod chwaraeon ar gael.

Mae modd i ni gefnogi eich hyfforddwyr a gwirfoddolwyr presennol trwy

wneud y canlynol:

Hefyd mae modd inni eich helpu i recriwtio hyfforddwyr a gwirfoddolwyr
newydd. Mae gennym gynllun Gwirfoddolwyr Chwaraeon RhCT lle rydym yn recriwtio,
cefnogi a gwobrwyo gwirfoddolwyr. Rydyn ni bob amser yn chwilio am gyfleoedd i
ddefnyddio’r gwirfoddolwyr yma. Pe hoffech roi cymorth er mwyn recriwtio
gwirfoddolwyr newydd, cliciwch yma.
 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas