Mae'r Cyngor yn cynnig gwasanaeth archebu canolog sy'n gyfrifol am drefnu llogi meysydd chwarae a chyrtiau ar gyfer gweithgareddau awyr agored a chwaraeon, yn ogystal ag achlysuron arbennig a lluniau priodas yn ei barciau/ardaloedd cefn gwlad.

Sut i gadw lle

Bydd rhaid cadw lle ddeuddydd ymlaen llaw o leiaf, hynny yw, dau ddiwrnod gwaith llawn. Bydd rhaid archebu cyfleusterau ar gyfer y penwythnos erbyn 12:00 o’r gloch brynhawn dydd Iau, felly.

Noder: Cyfrifoldeb y clybiau ydy rhoi gwybod i ni os oes unrhyw newidiadau yn y dyddiadau sydd wedi’u cytuno neu os oes trefniadau i’w dileu.

Os hoffech chi logi un o'n cyfleusterau, cysylltwch â'r clerc llogi ar:
Ffôn: 01443 562202
Ffacs: 01443 562203

Sut i dalu

Mae archebion yn cael eu prosesu drwy Swyddfa Archebu'r Parciau, gan ddefnyddio'r rhifau ffôn uchod. Yna bydd anfoneb yn cael ei hanfon atoch chi.

Bydd hi'n bosibl talu trwy'r dulliau canlynol:

  • Eich banc lleol / swyddfa bost leol
  • Siec - Gwnewch y siec yn daladwy i 'Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf', a'i hanfon i Dŷ Bronwydd, Y Porth, RhCT CF39 9DL
  • BACS - Dyfynnwch gôd didoli 20-68-92 a'r rhif cyfrif 20639427
  • Cerdyn Debyd / Credyd - Ffoniwch 01443 680500 a gofyn am y Ddesg Dalu

Canslo oherwydd amodau anffafriol

Cyfrifoldeb y clwb neu’r corff sy’n llogi yw cadarnhau a yw’r cyfleusterau mewn cyflwr addas i’w defnyddio trwy ffonio swyddfa Meysydd y Parciau ar y diwrnod sydd wedi’i drefnu.

  • Ffôn: 0845 6062332

Pris / cost llogi a lleoliadau'r cyfleusterau.

Dyma'r ffioedd ar gyfer defnyddio / llogi'r cyfleusterau ar gyfer 2019/20:

ACTIVITIES  
Cricket Season charge per team (adults) £450.00
Season charge per team (concessions) £100.00
Season charge per team (juniors 13-18) £50.00
Season charge per team (12 and unders) £0.00
Casual adult £74.25
Casual junior £37.15
Adults Mid-week artificial wicket - per match £55.60
Juniors Mid-week artificial wicket - per match £27.80
Football Season charge per 1st Adult team £500.00
Season charge per 2nd Adult team £350.00
Season charge per 3rd Adult team onwards £200.00
Season charge per team (juniors 13-18) £50.00
Season charge per team (12 and unders) £0.00
Casual Adult - per match £74.25
Casual Junior  - per match £37.15
Artificial pitch Adult - full pitch £55.00
Aritificial pitch Adult - half pitch £27.50
Aritificial pitch Junior - full pitch £25.00
Aritificial pitch Junior - half pitch £12.50
Artitificial pitch Commercial - full pitch £110.00
Aritificial pitch Commercial - half pitch £55.00
Extra Marking of Field - per hour £44.30
Rugby Season charge per 1st Adult team £500.00
Season charge per 2nd Adult team £350.00
Season charge per 3rd Adult team onwards £200.00
Season charge per team (juniors 13-18) £50.00
Season charge per team ( 12 and unders) £0.00
Casual adult - per match £74.25
Casual junior - per match £37.15
Athletics Ynys athletic track - per hour £40.50
Ynys athletic track - full day £322.55
Seasonal Fee for Athletics £150.00
Lido (Pontypridd)  Adult Swim (entry fee) £2.00
Activities  £2.55
Catering vans per visit £129.10
Special events per event £96.65
Tennis Seasonal Fee per Tennis Club £150.00
Season ticket adult £67.70
Season ticket junior £33.85
Casual game adult per court/ hour £4.00
Casual game junior per court/ hour £2.00
Casual game mixed per court/ hour £3.55
Golf Adult per round £4.80
Junior per round £2.35
Bowls Season ticket per adult team £450.00
Season ticket per OAP team £100.00
Season charge per team (juniors 13-18) £50.00
Season charge per team (12 and unders) £0.00
Match rink fees per rink £3.90
Casual adult game per hour £3.55
Casual junior/OAP game per hour £2.30
Hire of Pavilions Play groups per daily session £16.10
Hire for parties per hour £24.20
Multi Sports Areas Adult with lights £27.80
Adult without lights £18.50
Junior with lights £14.00
Junior without lights £4.55
Funfairs Operating days £322.55
Non operating days £161.20
Miscellaneous Hourly rate for attendant at training £13.45
Non Cancellation Charge £40.20
Floodlights  £12.90

* Defnydd achlysurol - Defnydd achlysurol o'r cyrtiau - dim modd cadw lle am dymor (gall defnydd achlysurol gael ei archebu ar y safle os ydy warden y parc yn bresennol)

Telerau ac Amodau

Gweld:  telerau ac amodau llawn ar gyfer archebu a defnyddio ein cyfleusterau parciau.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.