Chwaraeon a Hamdden

Leisure-Centres
Dod o hyd i wybodaeth ynglŷn â beth sy’n digwydd yn eich Canolfan Hamdden leol.
swimming-lessons
Cyfle i ddysgu nofio gyda chymorth hyfforddwyr arbenigol.
activities
Gweld y dosbarthiadau a’r gweithgareddau sydd ar gael yn y Canolfannau Hamdden yn Rhondda Cynon Taf
ddewis Canolfan
leisure-membership
Gweld y dewisiadau o ran dod yn aelod o Ganolfannau Hamdden Rhondda Cynon Taf.
sports-clubs-sport-rct
Cadw lle ar gyfer maes chwarae neu gwrt, a gweld y prisiau.
leisure-classes-activities
Cyfleoedd chwaraeon a gweithgarwch corfforol i chi a'ch teulu.
Parks
Ymweld ag un o barciau Rhondda Cynon Taf a gweld y golygfeydd, y cofebion rhyfel neu’r ffynnon dwym yn Ffynnon Taf.
Lido-Ponty
Pwll awyr agored a pharc chwarae antur pennaf Cymru.
Rhagor…