Mae unigolyn sy’n paentio neu osod unrhyw lun, llythyr, arwydd neu farc ar arwyneb ffordd neu ar goeden, adeilad neu weithio ar neu yn y briffordd, heb ganiatâd awdurdod y priffyrdd ar gyfer y ffordd dan sylw, heb sêl bendith awdurdod neu dan ddeddfiad neu esgus rhesymol, yn euog o drosedd.

Talwch eich dirwy gosod posteri’n anghyfreithlon

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.