Oherwydd y datblygiadau parhaus o ran y Coronafeirws yng Nghymru a Rhondda Cynon Taf, a'r angen i staff weithio mewn gwasanaethau sydd wedi’u blaenoriaethu, am y tro, fyddwn ni ddim yn cynnig y gwasanaeth Rhoi gwybod i ni am broblem gyda'r palmentydd.

Rydyn ni'n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Os ydych chi'n gweld rhan o balmant sydd yn rhydd, wedi torri neu sydd ar goll, bydd modd i chi roi gwybod i ni am hyn ar-lein.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.