Os ydych chi'n gweld rhan o balmant sydd yn rhydd, wedi torri neu sydd ar goll, bydd modd i chi roi gwybod i ni am hyn ar-lein.

Os ydych chi’n canfod problem yn ymwneud â glanhau’r strydoedd, rhowch wybod i ni.

Rhoi gwybod i ni am broblem sy'n ymwneud â phalmant ar-lein

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.