Mae sbwriel mewn mannau cyhoeddus yn beth hyll.  Mae'n peri perygl i anifeiliaid, ac mae'n drosedd. Tua £75, ar gyfartaledd, ydy'r ddirwy am daflu sbwriel, ond fe all fod hyd at £2,500.

Mae sbwriel yn amrywio mewn maint, o bapur losin, i lond bag o sbwriel. Yn ôl Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990, os bydd person yn taflu, gollwng, tipio, neu adael unrhyw beth sy’n anharddu man cyhoeddus, maen nhw’n troseddu. Felly ceisiwch ddefnyddio bin sbwriel neu ewch ag e adref gyda chi.

Mae hi’n bosib rhoi baw cŵn neu sbwriel ymhob bin. I roi gwybod i ni am broblem gyda bin sbwriel neu i wneud cais am fin mewn lleoliad newydd, defnyddiwch y ffurflen ar-lein.

Manylion cyswllt

Ffôn: 01443 425001 (oriau dydd 9:00am - 5:00pm) 
Fel arall: 01443 425011 (tu allan i oriau gwaith)

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.