Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Tafarn Falcon, Aberdâr

 

1 Incline Row, Godreaman, Aberdare CF44 6LU

Telephone-Icon 07817 058590 / 01685 267800

Mae ein gwesty ni yn sefyll ar ei dir ei hun mewn cwm toreithiog yng nghefn gwlad Cymru, gyferbyn ag Afon Aman. Rydyn ni'n rhoi croeso cynnes i bawb o'n gwesteion ac yn eich gwahodd chi i ymuno â'r trigolion lleol yn ein bar croesawgar. Rydyn ni mewn lleoliad delfrydol ar gyfer crwydro'r cefn gwlad lleol, Llwybr Taith Taf (sydd gyferbyn â ni), a llawer o safleoedd rhagorol mae modd eu cyrraedd yn hawdd mewn car, er enghraifft, Bannau Brycheiniog, Castell Coch a phrysurdeb Caerdydd sef prifddinas Cymru.