Skip to main content

Etholiadau ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref 2017

Y Beddau

Nifer y seddau: 4

Beddau results
YmgeisyddPlaid WleidyddolPleidleisiauCanlyniad
BARTON Julie Ann Llafur Cymru 489 wedi'i hethol
NICHOLAS Veronica Ann Llafur Cymru 434 wedi'i hethol
POWELL Nicholas Annibynnol 424  
TRASK Samuel Matthew Donald Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru    451 wedi'i hethol
WILLIAMS Kerrie Michael Llafur Cymru 481 wedi'i hethol

Cefn yr Hendy

Nifer y seddau: 5

Cefnyrhendy results
YmgeisyddPlaid WleidyddolPleidleisiauCanlyniad
ASHFORD Martin Douglas Llafur Cymru 515 wedi'i hethol
GRIFFITHS Margaet Marian Llafur Cymru 680 wedi'i hethol
HOLLEY Neil Llafur Cymru 521 wedi'i hethol
JONES Kate Elizabeth Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru    762 wedi'i hethol
THEAKER Alison Elizabeth Llafur Cymru 538 wedi'i hethol
WILLIAMS Christopher Lloyd Llafur Cymru 498  

Church Village

Nifer y seddau: 4

Church Village results
YmgeisyddPlaid WleidyddolPleidleisiauCanlyniad
BELLIN Ioan Rhys Plaid Cymru 533  
BOUNDFORD David Andrew   527  
GREENSTOCK Craig Elwyn Annibynnol 553  
HADLEY David Llafur Cymru 630 wedi'i hethol
RAINES Anthony Llafur Cymru 560 wedi'i hethol
STACEY Graham Llafur Cymru 804 wedi'i hethol
WATTS Alan Llafur Cymru 704 wedi'i hethol

Efail Isaf

Nifer y seddau: 1

Efail Isaf results
YmgeisyddPlaid WleidyddolPleidleisiauCanlyniad
BISHOP Jonathan Edward

Efail Isaf Resident for 37 Years

26  
HURDLEY Rachel Akanisis Llafur Cymru 107  
JAMES Joel Stephen Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru    288 wedi'i hethol
JONES Juliet Denise Annibynnol 65  
REES Gwion Eirian Plaid Cymru 8  

Garden Village

Nifer y seddau: 3

Garden Village results
YmgeisyddPlaid WleidyddolPleidleisiauCanlyniad
FRANCIS Gerald Leslie Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 122  
LEWIS Josephine Llafur Cymru 307 wedi'i hethol
WARREN Allun Llafur Cymru 303 wedi'i hethol
WHITTER Melvyn   246 wedi'i hethol

Y Groes-faen

Nifer y seddaus: 1

YmgeisyddPlaid WleidyddolPleidleisiauCanlyniad
THOMAS Susan Patricia Llafur Cymru 68  
WILLIS Carole Ann Plaid Cymru 149 wedi'i hethol

Hendreforgan

Nifer y seddau: 2

Hendreforgan results
YmgeisyddPlaid WleidyddolPleidleisiauCanlyniad
PRICE Elizabeth Jane Llafur Cymru 120 wedi'i hethol
PRICE Richard Philip Llafur Cymru 111 wedi'i hethol
WILKINSON Emyr Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru    23  

Llanhari

Nifer y seddau: 8

Llanharry results
YmgeisyddPlaid WleidyddolPleidleisiauCanlyniad
BEACH Paul   405 wedi'i hethol
BEACH Paula Jane   350 wedi'i hethol
CLARIDGE Ian Keith   407 wedi'i hethol
CLARIDGE Peggy   470 wedi'i hethol
DILWORTH Julie Elizabeth Evelyn   271  
EVANS Nyree Dawn Annibynnol 465 wedi'i hethol
JOHNS Derrick Horace   219  
LEWIS-WATKIN Robert Llafur Cymru 214  
PARSONS Helen SusanAnnibynnol   569 wedi'i hethol
PITTARD Nigel   130  
PYNE Tamara Jayne   231  
ROWLAND Fay   292  
RYAN Graham   196  
SNOOK David Victor   439 wedi'i hethol
STEPHENS Barbara Joyce   310  
STEPHENS Barry   429 wedi'i hethol
THOMAS Micheal Howell   320  

Tref Llantrisant

Nifer y seddau: 4

Llantrisant Town results
YmgeisyddPlaid WleidyddolPleidleisiauCanlyniad
BISHOP Jonathan Edward

Rhyddfreiniwr Llantrisant wedi’i fedyddio yn yr Eglwys Blwyf

367  
CRUTCHER Antony James Llafur Cymru 630 wedi'i hethol
FARR Brian Llafur Cymru 693 wedi'i hethol
MATHESON Allan Llafur Cymru 665 wedi'i hethol
MILLS Louisa May Annibynnol 674 wedi'i hethol
ROBINSON Adam Joseph Leo Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru    619  

Llanilltud Faerdref

Nifer y seddau: 4

Llantwit Fardre results
YmgeisyddPlaid WleidyddolPleidleisiauCanlyniad
BRISTO Septimus Michael Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru    475 wedi'i hethol
BUNNAGE Jacqueline Mary Llafur Cymru 447  
CHANNON Bernard Peter Llafur Cymru 372  
CHANNON Beverley Llafur Cymru 347  
DIAMOND Michael Kenneth Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru    872 wedi'i hethol
JAMES Brian Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru    734 wedi'i hethol
KNIGHT Nicola Louise Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 216  
OWEN Steven Thomas Plaid Cymru 315  
TIZARD-LEE Nicholas Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru    535 wedi'i hethol
WATKINS Lloyd John Llafur Cymru 327  

Maes-y-felin

Nifer y seddau: 4

Maesyfelin results
YmgeisyddPlaid WleidyddolPleidleisiauCanlyniad
GRIFFITHS Michael Paul Llafur Cymru 501 wedi'i hethol
JACKSON Patricia Anne Llafur Cymru 398 wedi'i hethol
JACKSON Gwynfor Llafur Cymru 341 wedi'i hethol
LANE Karan Elizabeth Annibynnol 410 wedi'i hethol
SKELLY Steven Llafur Cymru 330  

Tref Pontypridd

Nifer y seddau: 2

Pontypridd Town results
YmgeisyddPlaid WleidyddolPleidleisiauCanlyniad
CARTER Stephen Laurence Llafur Cymru 452 wedi'i hethol
FYCHAN Heledd Plaid Cymru 603 wedi'i hethol
LAVINGTON Cheryl Angela Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru    203  
MARTIN Richard Lindsay Plaid Cymru 259  
PAYNE David Richard Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 204  
TOMKINSON Andrew Roy Llafur Cymru 216  

Cwm Rhondda

Nifer y seddau: 4

Rhondda results
YmgeisyddPlaid WleidyddolPleidleisiauCanlyniad 
DUGGAN Steve Alan Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 586 wedi'i hethol
JOHN Brian Llafur Cymru 556  
PRITCHARD Simon Adrian Llafur Cymru 587 wedi'i hethol
WATTS Brian Aneurin Llafur Cymru 595 wedi'i hethol
WILLIAMS Alyson May Llafur Cymru 601 wedi'i hethol

Tonysguboriau

Nifer y seddau: 3

Talbot Green results
YmgeisyddPlaid WleidyddolPleidleisiauCanlyniad
BACCARA Paul Ronald Joseph Annibynnol 483 wedi'i hethol
DAVIES David Everard Annibynnol 345  
MOSS Arlene Annibynnol 454 wedi'i hethol
POWELL Stephen Mark Llafur Cymru 457 wedi'i hethol
THOMAS Paul Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru    257  

Tretomas

Nifer y seddau: 1

Thomastown results
YmgeisyddPlaid WleidyddolPleidleisiauCanlyniad
BROOKMAN Jeffrey Robert Llafur Cymru 153  
WEBB Karan Annibynnol 258 wedi'i hethol

Ton-teg

Nifer y seddau: 3

Ton-Teg results
YmgeisyddPolitical PartyPleidleisiauCanlyniad
BELL Elise Eleanor May Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 264  
BUSHNELL Mark   440  
BUTLER Raymond Llafur Cymru 465  wedi'i hethol
DAVID William John Llafur Cymru 409  
HALLETT Anthony James Plaid Cymru  316  
HUTCHINSON  Dorothy Jean Llafur Cymru 410  
JOHNSON Clive Philip Annibynnol 817 wedi'i hethol
WALKER Lyndon Graham Annibynnol 1178 wedi'i hethol

Trallwng

Nifer y seddau: 3

Trallwng results
YmgeisyddPlaid WleidyddolPleidleisiauCanlyniad
BEVAN Allen William Llafur Cymru 454 wedi'i hethol
DAVIES Lynda Mary Llafur Cymru 445 wedi'i hethol
HULL Cheryl Hamilla Mary Llafur Cymru 311  
JONES Amanda Jane Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 421  
MORGAN Rhys Thomas Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 388  
POWELL Michael John Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 711 wedi'i hethol

Trefforest

Number of seats: 

Treforest result
YmgeisyddPlaid WleidyddolPleidleisiauCanlyniad
BISHOP Jonathan Edwards

Cyn breswylydd, myfyriwr a Chynghorydd Trefforest

109  
POWDERSHILL Stephen George Llafur Cymru 414 wedi'i hethol
WHITE Daniel Aiden Plaid Cymru  158  
WOODARD Keri Rose Llafur Cymru 237 wedi'i hethol

Tylcha

Nifer y seddau: 2

Tylcha results
YmgeisyddPlaid WleidyddolPleidleisiauResult
GREHAN David Daniel   269 wedi'i hethol
KIFF Steven William Annibynnol 219  
ROBERTS Deidre Llafur Cymru 260 wedi'i hethol

Tyn-y-bryn

Nifer y seddau: 2

Tynybryn results
YmgeisyddPlaid WleidyddolPleidleisiauCanlyniad
DAVIES-JONES Alexandra Mary Llafur Cymru 465 wedi'i hethol
MILLER Rachel Joy Llafur Cymru 274  
POWELL Gregory Morgan Annibynnol 291 wedi'i hethol