Skip to main content

Canlyniadau Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 2016

Cafodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer ardal Heddlu De Cymru ei ethol ar 5 Mai 2016.

Police and Crime Commissioner Election 2012, Second Count Table
Enw'r ymgeisyddPlaidCanlyniad
Mike Baker Annibynnol  
Tim Davies Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru  
Alun Edward Michael  Llafur a'r Blaid Gydweithredol Wedi'i ethol
Linet Margaret Purcell Plaid Cymru - The Party of Wales  
Judith Barbara Woodman Democratiad Rhyddfrydol Cymru