Disgrifiad o’r pwyllgor

Dyma gylch gorchwyl y Pwyllgor Apeliadau / Apeliadau'r Gweithwyr / Apeliadau'r Prif Swyddogion:

  • gwrando ar apeliadau cwynion, disgyblu, gallu/dawn, dileu/colli swydd, apeliadau diswyddo eraill - a phenderfynu arnyn nhw.
  • gwrando ar apeliadau cwynion, disgyblu, gallu/dawn, dileu/colli swydd, apeliadau diswyddo eraill - a phenderyfnu arnyn nhw yn ôl gweithdrefnau'r Cyngor ynghylch gweithwyr sydd wedi'u cyflogi ar delerau ac amodau cyflogaeth y Cydbwyllgor Trafod a Negodi.
  • Yn ogystal â hyn, fe fydd e'n gwrando ar unrhyw apêl arall yn erbyn penderfyniad y mae'r Cyngor wedi'i wneud neu sydd wedi'i wneud ar ei ran.

Cyfarfodydd o’r pwyllgorRSS FeedAtom Feed

Cyfarfodydd nesaf

Does dim cyfarfodydd wedi’u trefnu ar hyn o bryd.

Cyfarfodydd blaenorol

Aelod o Bwyllgor(au)