Disgrifiad o’r pwyllgor

Mae'r Pwyllgor Archwilio yn cynorthwyo'r Cyngor ynglŷn â chyflawni'i gyfrifoldebau am sicrhau uniondeb ariannol heb gymryd unrhyw gamau a allai  fod yn berygl neu ragfarn.

 

Caiff Aelodau nad ydyn nhw'n aelodau o'r pwyllgor  ac aelodau o'r cyhoedd gyfrannu yn y cyfarfod ar faterion y cyfarfod er bydd y cais yn ôl doethineb y Cadeirydd. Gofynnwn i chi roi gwybod i Wasanaethau Democrataidd trwy ddefnyddio'r manylion cyswllt, gan gynnwys rhoi gwybod a fyddwch chi'n siarad Cymraeg neu Saesneg.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.