Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
10-06-2004
Image of: Y Cynghorydd NORRIS Mark AGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Mark A. Norris sy’n aelod dros ward Cwm Clydach.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
Cyfrifoldebau’r Aelod o’r Cabinet
Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Corfforaethol

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.