Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
10-06-2004
Image of: Y Cynghorydd NORRIS Mark AGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Mark A. Norris sy’n aelod dros ward Cwm Clydach.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    d/o Y Gwasanaethau Democrataidd CBSRhCT Y Pafiliynau Cwm Clydach, Tonypandy CF40 2XX
  • Ffôn:01443 435322
  • Ebost:Mark.A.Norris@rctcbc.gov.uk
Cyfrifoldebau’r Aelod o’r Cabinet
Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Corfforaethol