Disgrifiad o’r pwyllgor

Caiff pwerau i arfer unrhyw swyddogaethau trwyddedu o dan Ran 2 Deddf Trwyeddu 2003 eu dirprwyo i Is-bwyllgorau sy'n cynnwys unrhyw dri Aelod o'r Pwyllgor Trwyddedu.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.