Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
03-05-2012
Image of: Y Cynghorydd LEWIS RhysGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Rhys Lewis sy’n aelod dros ward Abercynon.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
Cyfrifoldebau’r Aelod o’r Cabinet
Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.