Disgrifiad o’r pwyllgor

Mae Cydbwyllgor Ymgynghorwyr Capita (Ymgynghorwyr Peirianneg Morgannwg oedd ei hen enw) yn cwrdd ddwywaith y flwyddyn.  Mae'n cynnwys  6 Aelod o Gyngor Rhondda Cynon Taf, 5 Aelod o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a 4 Aelod o Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.  Mae'r Cydbwyllgor yn parhau i ddarparu'r cyfle i Aelodau i gydlynu'r trefniadau gweithio ar y cyf rhwng y 3 Awdurdod, ac i adolygu cynnydd y cwmni menter ar y cyd.

Cyfarfodydd o’r pwyllgorRSS FeedAtom Feed

Cyfarfodydd nesaf

Does dim cyfarfodydd wedi’u trefnu ar hyn o bryd.

Cyfarfodydd blaenorol