Skip to main content

Hysbysiad o Etholiadau

Mae'r dudalen yma yn cynnwys gwybodaeth am yr etholiadau a'r is-etholiadau a fydd yn cael eu cynnal yn y dyfodol agos.

Mae amserlenni statudol ar gyfer pob etholiad. Pan fydd yr amserlen yn caniatáu, byddwch chi'n gweld Hysbysiad o Etholiad / Hysbysiadau o Etholiadau a Datganiad/Datganiadau o Bersonau a Enwebwyd ar y dudalen yma.

Ewch i'r dudalen Etholiadau - hysbysiad o bleidlais. Yno, cewch chi fanylion ynglŷn â pha orsafoedd pleidleisio i'w defnyddio yn ystod yr etholiad/etholiadau.

Pryd mae'r etholiadau nesaf?

Hysbysiad o Etholiad - Etholiad Senedd y DU - etholaeth Pontypridd

Hysbysiad o Etholiad - Etholiad Senedd y DU - etholaeth Rhondda ac Ogwr