Skip to main content

Hysbysiad o Bleidlais

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am yr etholiadau a'r is-etholiadau a fydd yn cael eu cynnal yn y dyfodol agos. Yma hefyd, cewch chi fanylion ynglŷn â'r etholiad dan sylw a ble mae'r gorsafoedd pleidleisio.

Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

ABERAMAN

ABERCYNON

ABERPENNAR

BEDDAU A THYN-Y-NANT

BRYNNA A LLANHARAN

CANOL PONT-Y-CLUN

CANOL RHYDFELEN

CILFYNYDD

CWM CLYDACH

CWM-BACH

CYMER

DWYRAIN ABERDÂR

DWYRAIN PONT-Y-CLUN

DWYRAIN TONYREFAIL

FFYNNON TAF

GILFACH-GOCH

GLYN-COCH

GLYNRHEDYNOG A’R MAERDY

GORLLEWIN TONYREFAIL

GORLLEWIN ABERDÂR A LLWYDCOED

GORLLEWIN PONT-Y-CLUN

HIRWAUN, PENDERYN A’R RHIGOS

LLANHARI

LLANILLTUD FAERDREF

LLANTRISANT A THONYSGUBORIAU

LLWYNYPIA

PENRHIW-CEIBR

PENTRE

PENTRE’R EGLWYS

PEN-Y-GRAIG

PEN-Y-WAUN

PORTH

RHYDFELEN UCHAF A GLYN-TAF

TON-TEG

TONYPANDY

TRALLWNG

TREALAW

TREF PONTYPRIDD

TREFFOREST

TREHERBERT

TREORCI

TYLORSTOWN AC YNYS-HIR

Y DDRAENEN-WEN A RHYDFELEN ISAF

Y GRAIG A GORLLEWIN PONTYPRIDD

YNYS-Y-BWL

YSTRAD

 Gyngor Cymuned/Tref 

GYNGOR CYMUNED Y GILFACH-GOCH

GARDEN VILLAGE - ETHOLIAD DIWRTHWYNEBIAD

GILFACH GOCH - ETHOLIAD DIWRTHWYNEBIAD

HENDREFORGAN - ETHOLIAD DIWRTHWYNEBIAD

GYNGOR CYMUNED HIRWAUN A PHENDERYN

HIRWAUN - ETHOLIAD DIWRTHWYNEBIAD

PENDERYN - ETHOLIAD DIWRTHWYNEBIAD

GYNGOR CYMUNED LLANHARAN

BRYNNA - ETHOLIAD DIWRTHWYNEBIAD

LLANHARAN - ETHOLIAD DIWRTHWYNEBIAD

LLANILID - ETHOLIAD DIWRTHWYNEBIAD

GYNGOR CYMUNED LLANHARI

LLANHARI - ETHOLIAD DIWRTHWYNEBIAD

TYLE-GARW - ETHOLIAD DIWRTHWYNEBIAD

GYNGOR CYMUNED LLANTRISANT

BEDDAU - ETHOLIAD DIWRTHWYNEBIAD

TREF LLANTRISANT - ETHOLIAD DIWRTHWYNEBIAD

TONYSGUBORIAU - ETHOLIAD DIWRTHWYNEBIAD

TYN-Y-NANT - ETHOLIAD DIWRTHWYNEBIAD

GYNGOR CYMUNED LLANILLTUD FAERDREF

PENTRE’R EGLWYS

EFAIL ISAF - ETHOLIAD DIWRTHWYNEBIAD

LLANILLTUD FAERDREF

TON-TEG - ETHOLIAD DIWRTHWYNEBIAD

GYNGOR CYMUNED PONT-Y-CLUN

CANOL PONT-Y-CLUN

DWYRAIN PONT-Y-CLUN - ETHOLIAD DIWRTHWYNEBIAD

GORLLEWIN PONT-Y-CLUN - ETHOLIAD DIWRTHWYNEBIAD

GYNGOR TREF PONTYPRIDD

CILFYNYDD

GLYN-COCH - ETHOLIAD DIWRTHWYNEBIAD

GRAIG

Y DDRAENEN-WEN A RHYDFELEN ISAF

TREF PONTYPRIDD

RHONDDA

CANOL RHYDFELEN

TRALLWNG

TREFFOREST

RHYDFELEN UCHAF A GLYN-TAF

GYNGOR CYMUNED Y RHIGOS

RHIGOS - ETHOLIAD DIWRTHWYNEBIAD

GYNGOR CYMUNED FFYNNON TAF

NANTGARW

FFYNNON TAF - ETHOLIAD DIWRTHWYNEBIAD

TAWELFYN - ETHOLIAD DIWRTHWYNEBIAD

TY-RHIW - ETHOLIAD DIWRTHWYNEBIAD

GYNGOR CYMUNED TONYREFAIL

COEDELY - ETHOLIAD DIWRTHWYNEBIAD

COLLENA

PENRHIW-FER - ETHOLIAD DIWRTHWYNEBIAD

THOMASTOWN - ETHOLIAD DIWRTHWYNEBIAD

TYLCHA

TYNYBRYN

GYNGOR CYMUNED YNYSYBWL A CHOED-Y-CWM

ISAF

UCHAF - ETHOLIAD DIWRTHWYNEBIAD

 

Heb ddod o hyd i'r Hysbysiad cywir, ond rydych chi'n gwybod bod etholiad ar y gweill?

Mae i bob etholiad ei amserlenni statudol. Mae'n bosibl nad yw'r wybodaeth rydych chi'n chwilio amdani wedi'i rhyddhau eto. Trowch i dudalen Hysbysiad o Etholiad, a fydd o bosibl yn cynnwys yr wybodaeth rydych chi'i heisiau.