Skip to main content

Datganiad o'r Sawl a Enwebwyd

Ar y dudalen yma byddwch chi'n dod o hyd i'r dogfennau perthnasol sy'n dangos enwau'r sawl sydd wedi'u henwebu'n ddilys i sefyll yn yr etholiad(au) nesaf