Ar y dudalen yma byddwch chi'n dod o hyd i'r dogfennau perthnasol sy'n dangos enwau'r sawl sydd wedi'u henwebu'n ddilys i sefyll yn yr etholiad(au) nesaf 

Pryd mae'r Etholiadau nesaf?

  • Bydd gofyn i chi fwrw pleidlais y tro nesaf ar gyfer Etholiad cyffredinol Senedd y DU ar 12 Rhagfyr 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.