Skip to main content

Noddwyr yr Achlysur

 

Noddwyr achlysur Nos Galan 2021

Mae'n bleser gan Bwyllgor Nos Galan gyhoeddi'r prif noddwyr ar gyfer Her Rithwir 2021. Bydd tri sefydliad lleol, sydd wedi noddi'r ras ers sawl blwyddyn, yn parhau i gefnogi'r ras er bod pandemig y coronafeirws yn golygu bod angen cynnal yr achlysur mewn ffordd wahanol iawn eleni.

Fel arfer, byddai tua 2,000 o gystadleuwyr o bob oed a gallu a dros ddeng mil o wylwyr yn ymgynnull yng nghanol tref Aberpennar ar gyfer Rasys Nos Galan. Fodd bynnag, o ganlyniad i bandemig COVID-19 a'r canllawiau cyfredol mewn perthynas â chadw pellter cymdeithasol ac ynghylch grwpiau mawr yn ymgynnull, penderfynodd Pwyllgor Nos Galan newid fformat yr achlysur a chynnal her rithwir Nos Galan yn 2021.

Unwaith eto, bydd cwmni gwasanaethau cymorth ac adeiladu, Prichard's, sydd wedi'i leoli yn Llantrisant; cymdeithas dai Trivallis; ac Amgen Cymru, sydd wedi'i leoli yng Nghwm Cynon ond sy'n darparu gwasanaethau rheoli gwastraff ar draws y Fwrdeistref Sirol a thu hwnt, yn cefnogi'r achlysur.  

RCTweblogoNos
prichards-holdings-logo-(high)
Amgen-Logo
Trivallis blue on white for web

 Hoffech chi ddod yn un o noddwyr rasys nos galan? Mae amryw becynnau noddi ar gael, ar sail y cyntaf i'r felin, ar gyfer cyllidebau gwahanol. Hoffech chi gael gwybodaeth bellach? Croeso i chi alw carfan achlysuron y cyngor ar 01443 424123