Skip to main content

Noddwyr yr Achlysur

 

Noddwyr achlysur Nos Galan 2019

Diddordeb mewn dod yn noddwr yn 2020, anfonwch e-bost i nosgalan@rctcbc.gov.uk

Hoffai trefnwyr yr achlysur, Cyngor Rhondda Cynon Taf a Phwyllgor Nos Galan, ddiolch i noddwyr eleni, sef Prichard's, Amgen Cymru a Trivallis, am eu cefnogaeth hael.

RCTweblogoNos
Trivallis blue on white for web
Amgen-Logo
prichards-holdings-logo-(high)

Hoffen ni hefyd ddiolch i gwmni Dŵr Cymru ac Aldi am eu cefnogaeth a’u rhoddion caredig ar gyfer Rasys Nos Galan 2019.

AldiSponsors
dŵr_cymru_welsh_water_logo_tall
Diolch i holl drigolion a busnesau Aberpennar am eich cefnogaeth eleni, ac am eich cydweithrediad a’ch dealltwriaeth yn ystod y gwaith diweddar gyda’r nos. Dymuna tîm WSJV Nadolig Llawen a Nos Galan hapus i chi.
Walters

Hoffech chi ddod yn un o noddwyr rasys nos galan? Mae amryw becynnau noddi ar gael, ar sail y cyntaf i'r felin, ar gyfer cyllidebau gwahanol. Hoffech chi gael gwybodaeth bellach? Croeso i chi alw carfan achlysuron y cyngor ar 01443 424123.