Skip to main content

Codi arian

 

Bob blwyddyn, bydd meiri rhondda cynon taf yn dewis elusennau i'w cefnogi yn ystod eu blwyddn yn y swydd. Mae modd i chi helpu'r ymdrech godi arian yma drwy islwytho ffurflen noddi a rhedeg er budd elusennau'r flwyddyn hon.

Dyma'r elusennau y Mae'r Cynghorydd Linda De Vet, maer rhondda cynon taf, wedi'u dewis:

  • Bobath Children’s Therapy Centre Wales
  • Friends of Animals Wales
  •  New Horizons Mental Health and Wellbeing Centre

Mae'r elusennau'r flwyddyn hon i gyd yn agos iawn at galon y cynghorydd rhys lewid. Mae'n bwriadu codi cymaint o arian ag sy'n bosibl er mwyn eu helpu, ac mae'n gofyn i drigolion ymuno ag ef.

Hoffech chi godi arian at elusennau'r maer drwy redeg yn achlysur nos galan? Croeso i chi gysylltu â swyddfa'r maer i ofyn am ffurflen noddi.
Ebost: maer@rctcbc.gov.uk
01443 424048

Ar y llaw arall, os nad ydych chi’n rhoi cynnig ar rasys nos galan eleni, ond eich bod yn dal yn ddigon hael i gyfrannu at apêl elusen y maer,   dyna i gyd sydd raid i chi'i wneud yw clicio yma a dewis 'cyfrannu rhodd'.