Skip to main content

Codi arian

 

Bob blwyddyn, bydd meiri rhondda cynon taf yn dewis elusennau i'w cefnogi yn ystod eu blwyddn yn y swydd. Mae modd i chi helpu'r ymdrech godi arian yma drwy islwytho ffurflen noddi a rhedeg er budd elusennau'r flwyddyn hon.

Dyma'r elusennau y Mae'r Cynghorydd Dan Owen-Jones, maer rhondda cynon taf, wedi'u dewis:

  • Greenmeadow Riding for the Disabled, Aberdare
  • 2Wish Cymru
  • Rhondda Polar Bears Disabled Swimming 
  • Dementia and Alzheimer's Charity
  • Taff Ely Veterans

Hoffech chi godi arian at elusennau'r maer drwy redeg yn achlysur nos galan? Croeso i chi gysylltu â swyddfa'r maer i ofyn am ffurflen noddi.
Ebost: maer@rctcbc.gov.uk
01443 424048

Ar y llaw arall, os nad ydych chi’n rhoi cynnig ar rasys nos galan eleni, ond eich bod yn dal yn ddigon hael i gyfrannu at apêl elusen y maer,   dyna i gyd sydd raid i chi'i wneud yw clicio yma a dewis 'cyfrannu rhodd'.