Mae'r bobl hynny sy'n ymfalchïo yn y Fwrdeistref Sirol wedi'u cydnabod yn swyddogol yng ngwobrau Bro-garwyr Tra Mad y Cyngor.

Unwaith eto, daeth byddin werdd o wirfoddolwyr at ei gilydd i ddathlu'r holl waith da sy'n cael ei wneud bob dydd er mwyn cynnal a chadw gwedd Rhondda Cynon Taf.

Cafodd nifer o bobl eu gwobrwyo am amrediad eang o brosiectau a gweithgareddau ysbrydoledig sy'n ymwneud â'r amgylchedd - gan gynnwys glanhau strydoedd, codi sbwriel a chefnogi gwasanaethau ailgylchu'r Cyngor.

Mae'r Gwobrau Bro-garwyr Tra Mad, sy'n cynnwys 8 categori, yn cydnabod ac yn gwobrwyo gwaith caled ac ymroddiad unigolion, ysgolion a grwpiau - ac unwaith eto, roedd yr achlysur yn llwyddiant ysgubol.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Diwylliant: "Mae Gwobrau Bro-garwyr Tra Mad yn taflu goleuni ar y gwaith arbennig sy'n cael ei wneud yn ein cymunedau, gan ganolbwyntio ar y bobl a'r prosiectau hynny sy'n gwneud gwir wahaniaeth i'n bywydau. 

"Dyma bobl sy'n ymrwymo i wella'r amgylchedd lleol er lles pawb. Mae Gwobrau Bro-garwyr Tra Mad yn rhoi'r cyfle perffaith inni wobrwyo pob un ohonyn nhw.

"Dyma ein cyfle i longyfarch eraill ar eu llwyddiannau penigamp ac annog eraill i ddilyn eu hesiampl - a hynny drwy sicrhau bod trigolion yn deall pwysigrwydd ailgylchu a gwella'r amgylchedd.

Drwy weithio gyda'n gilydd, gallwn ni wneud Rhondda Cynon Taf yn ardal sy'n fwy glân a gwyrdd i fyw a gweithio ynddi ac i ymweld â hi." 

Dyma enillwyr a’r rhai nesaf at y gorau Gwobrau Bro-garwyr Tra Mad 2018:

Hyrwyddwr Amgylcheddol yn y Gymuned

 • Phil Rumble – Ferndale Grassroots (Enilydd)
 • Tom Bobbett – Y Sied
 • Francesca Lewis ac Anthony Davies – Ysgol Gynradd y Seintiau a Raphael Eglwys Gatholig Rhufain

Y Prosiect Amgylcheddol Mwyaf Arloesol

 • Ysgol Babanod Cwmaman (Enillydd)
 • Bee Friendly Pontypridd
 • Ysgol Gynradd y Seintiau a Raphael Eglwys Gatholig Rhufain

Yr Ymgyrch Amgylcheddol Orau mewn Ysgol

 • Ysgol Gynradd Cwm Clydach (Enillydd)
 • Ysgol Gynradd Mihangel Sant Eglwys Gatholig Rhufain
 • Ysgol Gyfun Y Pant

Y Gymuned Fwyaf Taclus / Y Prosiect Cymunedol Gorau

 • Rhondda Fundraisers (Enillydd)
 • Ferndale Grassroots
 • Ynysybwl Path Clearance Group

Menter Partneriaeth Amgylcheddol Orau

 • Cymdeithas Tai Rhondda (Enillydd)
 • Ceidwaid Mynyddoedd Cymuned De Cymru
 • Gardd Gymunedol Tŷ Newydd

Hyrwyddwr Amgylcheddol Ysgol (Disgybl)

 • Ysgol Gyfun Treorci ac Ysgolion Cynradd y Clwstwr (Enillydd)
 • Eco-bwyllgor – Ysgol Gynradd y Parc
 • Seren Llewellyn – Ysgol Gynradd Pen-yr-englyn

Hyrwyddwr Amgylcheddol Ysgol (Athro)

 • Helga Lewis - Ysgol Gynradd y Parc (Enillydd)
 • Nathan Keeble – Ysgol Gymunedol Aberdâr
 • Joanne Lancett – Ysgol Gyfun Tonyrefail 

Carfan Gwasanaeth Amgylcheddol y Flwyddyn

 • Carfan Gorfodi - Materion Tipio’n Anghyfreithlon (Enillydd)
 • Carfan Gorfodi – Materion Baw Cŵn
 • Carfan y Sied

Prif Enillydd

 • Rhondda Fundraisers

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.