Skip to main content

 

Ymgynghori â'r cyhoedd ynghylch y cynnig i drosglwyddo Canolfan Oriau Dydd San Siôr

Ymgynghori â'r cyhoedd ynghylch y cynnig i drosglwyddo Canolfan Oriau Dydd San Siôr

Mae'r Cyngor yn cynnig cau Canolfan Oriau Dydd San Siôr a throsglwyddo'r ddarpariaeth mynediad agored oriau dydd i Ganolfan Oriau Dydd Y Gilfach-goch.

Rydyn ni eisiau clywed eich barn chi. Dewch yn llu i'n hachlysur galw heibio; 12pm-2pm, 21 + 23 Chwefror yng Nghanolfan Oriau Dydd San Siôr

Mae modd gweld adroddiad y Cabinet yma

 

Bydd yr ymgynghoriad yn dechrau ar 9 Chwefror ac yn gorffen ar 6 Ebrill.