Ymgynghoriadau sydd wedi dod i ben

Gellir gweld isod adroddiadau’r Cabinet ac adroddiadau ymgynghoriadau cyflawn.

Noder: Gan taw naill ai adroddiadau ar gyfer sylw’r Cabinet neu benderfyniadau gan y Cabinet yw’r dogfennau isod, does DIM fersiwn Cymraeg ar gael yn unol â Hysbysiad Cydymffurfio’r sefydliad o dan Adran 44 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011

Cyfnod Ymgynghori 2019

Cyfnod Ymgynghori 2018

Cyfnod Ymgynghori 2017

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.