Mae modd darllen pob ymgynghoriad ac arolwg sydd wedi dod i ben ar wefan Hwb Cwm Taf. Cliciwch ar 'Adborth gan arolygon sydd wedi dod i ben' ac edrychwch drwy'r rhestr er mwyn dewis arolwg.

Fel arall, mae modd i chi weld cofnodion ymgynghoriadau ar raddfa fawr, manylion adborth a gweithredoedd dilynol: 

Cyfnod Ymgynghori 2016/17

Cyfnod Ymgynghori 2015/16

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.