Ymgynghoriadau sydd wedi dod i ben

Gellir gweld isod adroddiadau’r Cabinet ac adroddiadau ymgynghoriadau cyflawn.

Cyfnod Ymgynghori 2019

Cyfnod Ymgynghori 2018

Cyfnod Ymgynghori 2017

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.