Skip to main content
Hafan>Dod yn rhan o bethau>Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Dewch i Drafod gyda RhCT - Ein Gwefan Ymgysylltu Newydd

Rydyn ni'n falch o gyflwyno 'Dewch i Drafod RhCT', ein platfform ymgynghori newydd ar gyfer ymgysylltu a chymryd rhan. Mae gan y system fynediad at offer a swyddogaethau newydd. Bydd y rhain yn ein galluogi i gasglu barn pobl a data mewn ffordd fwy rhyngweithiol.

Byddwn ni nawr yn gallu creu arolygon byr i ofyn cwestiynau pwysig, bachog, a defnyddio teclyn arolwg ar-lein y system, gwahodd pobl i osod pin ar fap gyda'r teclyn mapio er mwyn cyflwyno sylw am eu hardal leol ac ychwanegu lluniau, cynnig syniadau, straeon neu hyd yn oed ofyn eu cwestiynau eu hunain er mwyn annog sgyrsiau pwysig.

Byddwn ni'n gallu llwytho fideos, dogfennau a gwybodaeth ddiddorol arall i gefnogi ein hymgynghoriadau a chyflwyno llinell amser i chi er mwyn i chi wybod am gamau a dyddiadau'r ymgynghoriadau perthnasol sydd o ddiddordeb i chi.

Mae Dewch i Drafod RhCT yn cael ei lansio mewn pryd ar gyfer ein hymgynghoriad ar Strategaeth Ddrafft Newydd yn yr Hinsawdd, sef ‘Dewch i Drafod Newid yn yr Hinsawdd yn RhCT’.  Mae modd i chi gymryd rhan yn yr arolwg, rhannu eich syniadau ynghylch mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a rhannu'ch stori chi - beth rydych chi'n ei wneud i warchod yr amgylchedd?  Cymerwch ran: https://dewch-i-siarad.rctcbc.gov.uk/

Mae modd cyrchu'r wefan ar bob dyfais sydd â'r fersiynau diweddaraf o Microsoft Edge, Chrome Firefox a Safari.

Campaigns

Ymgynghoriadau sy’n cael eu cynnal yn Rhondda Cynon Taf ar hyn o bryd.

info
Darganfod ymgynghoriadau newydd a sut mae modd cymryd rhan ynddyn nhw.
Completed-consultations
Gweld yr ymgynghoriadau sydd wedi cael eu cwblhau.
Alffa i Omega o'n Gwasanaethau