df consultation

Mae baw cŵn yn broblem fawr yn Rhondda Cynon Taf ac mae’r Cyngor yn gweithio’n galed i fynd i’r afael â pherchnogion cŵn anghyfrifol.

Bydd yr ymgynghoriad yn dechrau ddydd Gwener 17 Chwefror ac yn dod i ben am 5pm ddydd Gwener 17 Mawrth.

Mae'r Cyngor am i'w holl drigolion ddweud eu dweud ar y Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus arfaethedig. Byddai'r Gorchymyn yn rhoi pwerau gorfodi newydd i'r Cyngor a fyddai'n helpu i leihau nifer yr achosion o gŵn yn baeddu ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf.

Bob blwyddyn, mae'r Cyngor yn gwario dros £1m ac mae swyddogion yn treulio miloedd o oriau yn glanhau ar ôl perchnogion cŵn anghyfreithlon, pobl sy'n gollwng sbwriel a'r rheiny sy'n tipio'n anghyfreithlon.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae'n costio'r Cyngor £170 bob tro mae rhaid iddo lanhau baw cŵn!

Beth mae rhaid i chi ei wybod am y Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus?

Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus arfaethedig

Ar hyn o bryd, os cewch eich dal yn peidio â chodi baw eich cŵn, fe gewch Hysbysiad Cosb Benodedig o £75. O dan y mesurau newydd, byddai hyn yn cynyddu i £100!

Mae baw cŵn yn broblem fawr yn Rhondda Cynon Taf ac mae’r Cyngor yn gweithio’n galed i fynd i’r afael â pherchnogion cŵn anghyfrifol.

Bydd yr ymgynghoriad yn dechrau ddydd Gwener 17 Chwefror ac yn dod i ben am 5pm ddydd Gwener 17 Mawrth.

Mae'r Cyngor am i'w holl drigolion ddweud eu dweud ar y Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus arfaethedig. Byddai'r Gorchymyn yn rhoi pwerau gorfodi newydd i'r Cyngor a fyddai'n helpu i leihau nifer yr achosion o gŵn yn baeddu ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf.

Bob blwyddyn, mae'r Cyngor yn gwario dros £1m ac mae swyddogion yn treulio miloedd o oriau yn glanhau ar ôl perchnogion cŵn anghyfreithlon, pobl sy'n gollwng sbwriel a'r rheiny sy'n tipio'n anghyfreithlon.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae'n costio'r Cyngor £170 bob tro mae rhaid iddo lanhau baw cŵn!

Beth mae rhaid i chi ei wybod am y Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus?

Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus arfaethedig

Ar hyn o bryd, os cewch eich dal yn peidio â chodi baw eich cŵn, fe gewch Hysbysiad Cosb Benodedig o £75. O dan y mesurau newydd, byddai hyn yn cynyddu i £100!

Hoffen ni farn trigolion ar y canlynol:

  • Gwahardd cŵn rhag baeddu yn y mannau cyhoeddus i gyd,
  • Ei gwneud yn ofynnol cadw cŵn ar dennyn mewn mannau chwarae a mynwentydd o eiddo'r Cyngor, neu'r rhai y mae'r Cyngor yn eu cynnal a'u cadw,
  • Ei gwneud yn ofynnol i'r rheiny sy'n mynd â chi am dro gario bagiau, neu ryw ddull addas arall, er mwyn cael gwared â'r baw,
  • Rhoi hawl i swyddogion awdurdodedig roi gorchymyn bod ci yn cael ei roi ar dennyn a'i gadw fel hynny os bydd angen,
  • Gwahardd cŵn rhag mynd ar safleoedd ysgol a chaeau chwaraeon sydd wedi'u marcio ac sydd o eiddo'r Cyngor, neu'r rhai y mae'r Cyngor yn eu cynnal a'u cadw.

Dweud eich dweud:

Rydyn ni'n cynnal achlysuron ymgysylltu lleol ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol, gan gynnwys-

Sioeau Teithiol – Parciau 

Leisure Centres
 Dyddiad/amser Lleoliad
Dydd Llun 20 Chwefror, 10am-2pm

Parc Gwledig Cwm Dâr, Aberdârre

Dydd Mawrth 21 Chwefror, 10am-2pm Parc Coffa Ynysangharad, Pontypridd
Dydd Mercher 22 Chwefror, 10am-2pm  Parc Aberdâr
Dydd Iau 23 Chwefror, 10am-2pm  Parc Bronwydd
Dydd Gwener 24 Chwefror, 10am - 2pm Parc Gwledig Barry Sidings

Sioeau Teithiol – Canolfannau Hamdden

Leisure
  Dyddiad/amser Lleoliad
Dydd Llun 20th Chwefror, 4pm - 7pm Canolfan Hamdden Sobell, Aberdâr
Dydd Mawrth 21st Chwefror, 4pm - 7pm Canolfan Hamdden Abercynon
Dydd Mercher 22nd Chwefror, 4pm - 7pm Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda (Ystrad)
Dydd Iau 23 Chwefror, 4pm-7pm Canolfan Hamdden Llantrisant

Sioeau Teithiol – Canol ein Trefi

Dog Fouling Consultation Events
 Date/Time Location
Dydd Mercher 1  Mawrth, 10am-2pm Canol Tref Aberdâr
Dydd Iau 2 Mawrth, 10am–2pm Canol Tref Pontypridd
Dydd Gwener 3 Mawrth 10am–2pm Canol Tref Tonypandy
Dyyd Iau 9 Mawr 10am to 2pm Parc Manwerthu Tonysguboriau
Dydd Mawrth 7 Mawrth 10am-2pm Canol Tref Aberpennar
Dydd Mercher 8 Mawrth 10-2 Canol Tref y Porth
Dydd Gwener 10 Mawrth 10-2 Canol Tref Glynrhedynog

 

Cysylltu â ni:

RHADBOST

RSBU-HJUK-LSSS,
Carfan Ymchwil ac Ymgynghori,
Y Pafiliynau,
Cwm Clydach,
CF40 2XX

 

Ffôn: 01443 425001

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.