Skip to main content

Digwyddiadau Tasglu ' r Cymoedd

Yn ystod mis Medi a mis Hydref bydd Tasglu’r Cymoedd yn cynnal nifer o ddigwyddiadau cyhoeddus ar y cyd â Thrafnidiaeth Cymru.

Bydd y digwyddiadau hyn – ‘Ein Cymoedd, Ein Cymunedau, Ein Gorsafoedd’ – yn gyfle i bobl sy’n byw yn y cymoedd ddysgu mwy am fabwysiadu rheilffyrdd y cymoedd ac effaith hyn ar gymunedau lleol.

Bydd y digwyddiadau’n cael eu trefnu ar ffurf sesiynau anffurfiol a fydd yn rhoi cyfle i bobl alw heibio fel y bydd yn gyfleus rhwng 16:00 a 19:00 gyda sesiwn Holi ac Ateb o dan gadeiryddiaeth yr Aelod Cynulliad lleol, o 17:30 ymlaen.

Dyma fanylion y digwyddiadau yn y tabl isod gan obeithio y bydd modd i chi ddod:

Redhouse, Merthyr Tudful,

12.09.19, 1600-1900

The Castle Hotel, Castell-nedd,

19.09.19, 1600-1900

Llyfrgell Bargoed, Bargoed,

26.09.19, 1600-1900

Lleoliad i’w gadarnhau, Maesteg/Ton-du,

30.09.2019, 1600-1900

Sefydliad Glyn Ebwy, Glyn Ebwy, 

10.10.19, 1600-1900

Coleg y Cymoedd, Aberdâr,

17.10.19, 1600-1900

Clwb Rygbi Pontypridd, Pontypridd,

24.10.19, 1600-1900