Skip to main content

Arolwg prosiect Treftadaeth Cymunedau Parc Coffa Ynysangharad

Mae Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol wedi dyfarnu arian i Barc Coffa Ynysangharad i:
  • Adfer cymeriad hanesyddol y parc
  • I greu etifeddiaeth barhaus drwy’r ganolfan addysg newydd, Calon Taf

Rydyn ni am gael gwybod i ba raddau y mae Treftadaeth ar gyfer Cymunedau Parc Coffa Ynysangharad yn gwneud gwahaniaeth ac a ydyn ni’n cyrraedd POB rhan o’r gymuned.

Bydd angen tua 5-10 funud arnoch chi i gwblhau'r arolwg yma