Skip to main content
Hafan>Dod yn rhan o bethau>Ymgynghoriadau>Current Consultations

Ymgynghoriadau sy'n cael eu cynnal ar hyn o bryd

Parking-and-transport

Rhowch eich barn i ni ar ddylunio a gweithredu cynlluniau traffig a diogelwch ffyrdd newydd.

21st-Century-Schools

Rhowch wybod beth yw eich barn chi ynglŷn â datblygu ac adeiladu ysgolion yn Rhondda Cynon Taf.

Adult-Social-Services-Care-and-Support

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar opsiynau i greu llywodraeth leol sy'n gryfach ac yn fwy pwerus yng Nghymru.

Consultations
Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn defnyddio Cynllun Gwella Hawliau Tramwy er mwyn nodi, blaenoriaethu, a chynllunio gwelliannau ar gyfer hawliau tramwy lleol. Bydd y Cyngor hefyd yn defnyddio'r Cynllun er mwyn pennu sut byddwn ni'n mynd i'r afael â threfnau rheoli beunyddiol y Rhwydwaith Hawliau Tramwy.
Resident-Engagement-2018

Byddwn ni allan yn y gymuned leol yn siarad â thrigolion am ystod o bynciau ac i recriwtio aelodau newydd i Banel y Dinasyddion.

Housing
Mae CBS Rhondda Cynon Taf yn adolygu ei Gynllun Trwyddedu Ychwanegol Tai Amlbreswyliaeth a gafodd ei gyflwyno ar 1 Ebrill 2014 fel ffordd o wella ansawdd llety rhent yn Rhondda Cynon Taf, a'r ffordd y mae'r llety'n cael ei reoli.
Home-Care

Rydyn ni'n awyddus i glywed eich barn ynghylch 5 thema'r rhaglen, a beth rydych chi'n credu y dylen ni fod yn ei wneud a beth mae modd i chi ei wneud i gefnogi:

Consultations

Oes gyda chi farn ar gydraddoldeb? Os oes, hoffen ni ei chlywed. Rydyn ni'n ymgynghori ar ein hamcanion cydraddoldeb arfaethedig.

Playgroupsandplayschemes icon
Chwarae yw calon plentyndod ac rydyn ni yng Nghyngor Rhondda Cynon Taf yn credu ei fod yn hanfodol bod plant yn cael y cyfle i chwarae.

Cysylltwch â Ni

Hoffech chi fod yn rhan o’r broses ymgynghori? Hoffech chi gael dweud eich dweud ar faterion allweddol y Cyngor? Cysylltwch â'r Garfan Ymgynghori:

Anfonwch e-bost: ymgynghori@rctcbc.gov.uk neu
ffonio 01443 424136 i gael rhagor o fanylion

 

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau