Skip to main content
Hafan>Dod yn rhan o bethau>Ymgynghoriadau>Current Consultations

Ymgynghoriadau sy'n cael eu cynnal ar hyn o bryd

Parking-and-transport

Rhowch eich barn i ni ar ddylunio a gweithredu cynlluniau traffig a diogelwch ffyrdd newydd.

21st-Century-Schools

Rhowch wybod beth yw eich barn chi ynglŷn â datblygu ac adeiladu ysgolion yn Rhondda Cynon Taf.

Adult-Social-Services-Care-and-Support

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar opsiynau i greu llywodraeth leol sy'n gryfach ac yn fwy pwerus yng Nghymru.

Libraries

Rydyn ni eisiau clywed eich barn chi ynglŷn â'r cynnig i wella ansawdd ac amrywiaeth y gwasanaethau sy'n cael eu darparu gan y Gwasanaeth Llyfrgell Deithiol.

Cysylltwch â Ni

Hoffech chi fod yn rhan o’r broses ymgynghori? Hoffech chi gael dweud eich dweud ar faterion allweddol y Cyngor? Cysylltwch â'r Garfan Ymgynghori:

Anfonwch e-bost: ymgynghori@rctcbc.gov.uk neu
ffonio 01443 424136 i gael rhagor o fanylion

 

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau