Skip to main content
Hafan>Dod yn rhan o bethau>Ymgynghoriadau>Current Consultations

 

Ymgynghoriadau sy'n cael eu cynnal ar hyn o bryd

Centre
Gadewch i ni wybod eich barn ar ein hadolygiad o ardaloedd pleidleisio, lleoedd a gorsafoedd
Housing

Cyfarfu Cabinet y Cyngor ar 11 Medi i dderbyn yr adborth o'r ymgynghoriad cyhoeddus 12 wythnos a gafodd ei gynnal yn gynharach eleni ar argymhellion i ddarparu gwasanaethau gofal preswyl a gofal oriau dydd

Consulation

Cafodd Cynllun Corfforaethol cyntaf y Cyngor 'Y Ffordd Ymlaen' ei lansio yn 2016. Nododd y cynllun dargedau uchelgeisiol ar gyfer gwella a chanolbwyntio ar dri maes gwaith a fyddai'n gwella bywydau'r bobl a'r cymunedau yn Rhondda Cynon Taf.

Rydyn ni bellach yn edrych ar yr hyn mae angen i ni ei wneud dros y pum mlynedd nesaf ac mae angen eich help arnon ni.

 

Building-Control

O ganlyniad i benderfyniad y Cabinet ar 17 Hydref 2019, mae'r Cyngor wrthi'n ymgynghori ar rai newidiadau i'w restr Rheoliad 123. Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal dros gyfnod o 28 diwrnod o Ddydd Iau 14 Tachwedd hyd at Ddydd Gwener 13 Rhagfyr 2019

Cysylltwch â Ni

Hoffech chi fod yn rhan o’r broses ymgynghori? Hoffech chi gael dweud eich dweud ar faterion allweddol y Cyngor? Cysylltwch â'r Garfan Ymgynghori:

Anfonwch e-bost: ymgynghori@rctcbc.gov.uk neu
ffonio 01443 424136 i gael rhagor o fanylion

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau