Skip to main content
Hafan>Dod yn rhan o bethau>Ymgynghoriadau>Current Consultations

Ymgynghoriadau sy'n cael eu cynnal ar hyn o bryd

Parking-and-transport

Rhowch eich barn i ni ar ddylunio a gweithredu cynlluniau traffig a diogelwch ffyrdd newydd.

21st-Century-Schools

Rhowch wybod beth yw eich barn chi ynglŷn â datblygu ac adeiladu ysgolion yn Rhondda Cynon Taf.

Adult-Social-Services-Care-and-Support

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar opsiynau i greu llywodraeth leol sy'n gryfach ac yn fwy pwerus yng Nghymru.

Air-quality

Mae'r Cyngor wedi cychwyn ymgynghoriad cyhoeddus ynglŷn â dadansoddi ac argymhellion yr Atodiad i Gynllun Rheoli Ansawdd Aer 2018

Consultations
Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn defnyddio Cynllun Gwella Hawliau Tramwy er mwyn nodi, blaenoriaethu, a chynllunio gwelliannau ar gyfer hawliau tramwy lleol. Bydd y Cyngor hefyd yn defnyddio'r Cynllun er mwyn pennu sut byddwn ni'n mynd i'r afael â threfnau rheoli beunyddiol y Rhwydwaith Hawliau Tramwy.
Resident-Engagement-2018

Byddwn ni allan yn y gymuned leol yn siarad â thrigolion am ystod o bynciau ac i recriwtio aelodau newydd i Banel y Dinasyddion.

Housing
Mae CBS Rhondda Cynon Taf yn adolygu ei Gynllun Trwyddedu Ychwanegol Tai Amlbreswyliaeth a gafodd ei gyflwyno ar 1 Ebrill 2014 fel ffordd o wella ansawdd llety rhent yn Rhondda Cynon Taf, a'r ffordd y mae'r llety'n cael ei reoli.
Parks

Hoffai Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wybod eich barn am Barc Coffa Ynysangharad (a gaiff ei alw'n 'Parc Ponty' weithiau).  Bydd yr wybodaeth yma yn ein helpu ni i lunio cynllun rheoli ar gyfer y parc ac yn llywio ein cais Cylch Dau am raglen Parciau i Bobl Cronfa Dreftadaeth y Loteri.

 

Cysylltwch â Ni

Hoffech chi fod yn rhan o’r broses ymgynghori? Hoffech chi gael dweud eich dweud ar faterion allweddol y Cyngor? Cysylltwch â'r Garfan Ymgynghori:

Anfonwch e-bost: ymgynghori@rctcbc.gov.uk neu
ffonio 01443 424136 i gael rhagor o fanylion

 

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau