Skip to main content
Hafan>Dod yn rhan o bethau>Ymgynghoriadau>Current Consultations

Ymgynghoriadau sy'n cael eu cynnal ar hyn o bryd

Consultations
Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn ymgynghori ar ei strategaeth drafft ar gyfer adnewyddu canol tref y Porth.
Adult-Social-Services-Care-and-Support
O dan Ddeddf Iechyd Cyhoeddus (Cymru) 2017 mae dyletswydd arnon ni i baratoi a chyhoeddi Strategaeth Toiledau Lleol ar gyfer y fwrdeistref sirol.
Housing-Options
Wrth ddatblygu Plaza'r Porth i fod yn Hwb Cymunedol, mae cynnig i symud y gwasanaethau sy'n cael eu cynnig yng Nghanolfan Oriau Dydd Alec Jones i'r Hwb 
pay-a-streetcare-enforcement
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddau yn ymgynghori ar faint y bydd trigolion a yn barod i gyfrannu tuag at braesept yr heddlu ar gyfer 2019/20.   

Rhwng 6 Tachwedd a 18 Rhagfyr bydd efelychydd cyllideb ar gael i roi cyfle i chi gau'r bwlch sy'n weddill yng Nghyllideb y Cyngor – sef tua £3.8 miliwn – ac i bennu cyllideb y Cyngor yn unol â'ch blaenoriaethau chi.
Towns-and-Villages-Icons

P'un ai busnes neu brosiect twristiaeth ydych chi, cynghorydd lleol, preswylydd neu ymwelydd; ddweud eich dweud am gynlluniau twristiaeth Rhondda Cynon Taf yn y dyfodol a'n helpu ni i greu cyrchfan y gallwn ymfalchïo ynddo.  

Parking-and-transport

Rhowch eich barn i ni ar ddylunio a gweithredu cynlluniau traffig a diogelwch ffyrdd newydd.

21st-Century-Schools

Rhowch wybod beth yw eich barn chi ynglŷn â datblygu ac adeiladu ysgolion yn Rhondda Cynon Taf.

Adult-Social-Services-Care-and-Support

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar opsiynau i greu llywodraeth leol sy'n gryfach ac yn fwy pwerus yng Nghymru.

Housing
Mae CBS Rhondda Cynon Taf yn adolygu ei Gynllun Trwyddedu Ychwanegol Tai Amlbreswyliaeth a gafodd ei gyflwyno ar 1 Ebrill 2014 fel ffordd o wella ansawdd llety rhent yn Rhondda Cynon Taf, a'r ffordd y mae'r llety'n cael ei reoli.

Cysylltwch â Ni

Hoffech chi fod yn rhan o’r broses ymgynghori? Hoffech chi gael dweud eich dweud ar faterion allweddol y Cyngor? Cysylltwch â'r Garfan Ymgynghori:

Anfonwch e-bost: ymgynghori@rctcbc.gov.uk neu
ffonio 01443 424136 i gael rhagor o fanylion

 

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau