Skip to main content
Hafan>Dod yn rhan o bethau>Ymgynghoriadau>Current Consultations

 

Ymgynghoriadau sy'n cael eu cynnal ar hyn o bryd


Bydd Ymgynghoriad Cyllideb Rhondda Cynon Taf ar gyfer eleni yn cael ei gyflwyno'n raddol, fel bod modd i ni sicrhau bod trigolion a rhanddeiliaid yn cael cymaint o gyfle â phosibl i roi barn ar y gyllideb.

* Mae Cam 2 yr ymgynghoriad yn cychwyn ar 24 Ionawr a bydd ar agor hyd at 7 Chwefror 2020. 


Bydd Ymgynghoriad Cyllideb Rhondda Cynon Taf ar gyfer eleni yn cael ei gyflwyno'n raddol, fel bod modd i ni sicrhau bod trigolion a rhanddeiliaid yn cael cymaint o gyfle â phosibl i roi barn ar y gyllideb.

Nodwch! Mae'r ymgynghoriad hwn bellach wedi dod i ben, a bydd adroddiad ar gael yn y Flwyddyn Newydd cyn ymgynghoriad cam 2 ar strategaeth y gyllideb.

Consulation

Cafodd Cynllun Corfforaethol cyntaf y Cyngor 'Y Ffordd Ymlaen' ei lansio yn 2016. Nododd y cynllun dargedau uchelgeisiol ar gyfer gwella a chanolbwyntio ar dri maes gwaith a fyddai'n gwella bywydau'r bobl a'r cymunedau yn Rhondda Cynon Taf.

Rydyn ni bellach yn edrych ar yr hyn mae angen i ni ei wneud dros y pum mlynedd nesaf ac mae angen eich help arnon ni.

 

Er mwyn rhoi cymorth pellach i'n busnesau sydd ynghanol ein trefi ac yn y maes manwerthu ar gyfer 2020/21, rydyn ni'n cynnig cyflwyno cymorth ardreth annomestig dewisol (NDR) newydd o hyd at uchafswm o £300 ar gyfer pob busnes cymwys.  
Housing-Options
O 1 Ebrill 2017, mae cynghorau yng Nghymru wedi gallu codi symiau uwch (premiwm) o hyd at 100% ar ben cyfradd safonol treth y cyngor ar ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor.
Housing

Cyfarfu Cabinet y Cyngor ar 11 Medi i dderbyn yr adborth o'r ymgynghoriad cyhoeddus 12 wythnos a gafodd ei gynnal yn gynharach eleni ar argymhellion i ddarparu gwasanaethau gofal preswyl a gofal oriau dydd

Centre
Gadewch i ni wybod eich barn ar ein hadolygiad o ardaloedd pleidleisio, lleoedd a gorsafoedd
Building-Control

O ganlyniad i benderfyniad y Cabinet ar 17 Hydref 2019, mae'r Cyngor wrthi'n ymgynghori ar rai newidiadau i'w restr Rheoliad 123. Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal dros gyfnod o 28 diwrnod o Ddydd Iau 14 Tachwedd hyd at Ddydd Gwener 13 Rhagfyr 2019

Consulation

Mae cwmni BT wrthi'n cynnal proses ymgynghori ffurfiol ynghylch ei raglen gyfredol sy'n bwriadu cael gwared ar ffonau talu cyhoeddus.

 

 

Cysylltwch â Ni

Hoffech chi fod yn rhan o’r broses ymgynghori? Hoffech chi gael dweud eich dweud ar faterion allweddol y Cyngor? Cysylltwch â'r Garfan Ymgynghori:

Anfonwch e-bost: ymgynghori@rctcbc.gov.uk neu
ffonio 01443 424136 i gael rhagor o fanylion

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau