Lets Talk RCT

Ymgynghoriadau sy'n cael eu cynnal ar hyn o bryd

Bwriwch olwg ar yr ymgynghoriadau sy'n cael eu cynnal ar hyn o bryd yn Rhondda Cynon Taf.

Lets-talk-RCT-and-RCT-logo-smallDewch i Siarad RhCT yw ein llwyfan newydd sy'n ein galluogi i ymgysylltu â chi mewn gwahanol ffyrdd.   

Ewch i'r wefan isod i gymryd rhan a gweld manylion y prosiectau diweddaraf: https://dewch-i-siarad.rctcbc.gov.uk/

Er mwyn sicrhau bod modd i chi ddefnyddio pob un o'r adnoddau sydd ar gael ar y wefan, defnyddiwch Microsoft Edge, Chrome, Firefox neu Safari.

Cysylltu â ni

Hoffech chi fod yn rhan o’r broses ymgynghori? Hoffech chi gael dweud eich dweud ar y materion allweddol? Cysylltwch â'r Garfan Ymgynghori: