Skip to main content
Hafan>Dod yn rhan o bethau>Ymgynghoriadau>Current Consultations

Ymgynghoriadau sy'n cael eu cynnal ar hyn o bryd

Recycling
Gwahoddir trigolion i ddweud eu dweud ar ddyfodol Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned y Gelli

Mae'r datganiad polisi trwyddedu presennol wrthi'n cael ei adolygu. Mae'r awdurdod yn awyddus i ymgynghori mor eang â phosibl gan fod gwerthu, cyflenwi ac yfed alcohol yn effeithio ar sawl agwedd ar ein bywyd cymunedol

Childcare

Rydyn ni'n gofyn i chi nodi'ch profiad, a chithau'n defnyddio Gwasanaethau Hamdden Rhondda Cynon Taf.

Activities-Icon

Yn ddiweddar, mae'r Parc wedi ennill cyllid gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a chyn gwneud cais am arian cam 2, hoffai staff wybod pa gyfleoedd, ar ben y rhai sydd ar gael ar hyn o bryd, hoffech chi eu gweld yn y parc.

Care-Homes
Mae'r ymgynghoriad yma bellach wedi dod i ben.
Bydd adroddiad i ddilyn. 
Day-Centres-and-Services
Mae'r ymgynghoriad yma bellach wedi dod i ben.
Bydd adroddiad i ddilyn. 
Towns-and-Villages-Icons

Ymgynghoriad ar y strategaeth dwristiaeth 

Mae'r ymgynghoriad yma bellach wedi dod i ben.
Bydd adroddiad i ddilyn. 

Parking-and-transport

Rhowch eich barn i ni ar ddylunio a gweithredu cynlluniau traffig a diogelwch ffyrdd newydd.

21st-Century-Schools

Rhowch wybod beth yw eich barn chi ynglŷn â datblygu ac adeiladu ysgolion yn Rhondda Cynon Taf.

Parking-and-transport
Gall trigolion bellach weld cynlluniau'r Cyngor i ddeuoli rhan o'r A4119 ffordd Dyffryn Elái yn y Coedely ac Ynysmaerdy – a chael dweud eu barn am y prif gynllun priffyrdd.
Leisure

Rydyn ni'n gofyn i chi nodi'ch profiad, a chithau'n defnyddio Gwasanaethau Hamdden Rhondda Cynon Taf.

Cysylltwch â Ni

Hoffech chi fod yn rhan o’r broses ymgynghori? Hoffech chi gael dweud eich dweud ar faterion allweddol y Cyngor? Cysylltwch â'r Garfan Ymgynghori:

Anfonwch e-bost: ymgynghori@rctcbc.gov.uk neu
ffonio 01443 424136 i gael rhagor o fanylion

 

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau