Skip to main content

Ymgynghoriad ar Enw Ysgol 3-16 Oed Newydd y Ddraenen Wen

Pwrpas yr arolwg yma yw casglu barn y cyhoedd ar yr enw arfaethedig ar gyfer ysgol 3-16 oed newydd y Ddraenen Wen sydd ar ddod yn Rhondda Cynon Taf.

Bydd y corff llywodraethu dros dro yn derbyn canlyniadau'r ymgynghoriad. Bydd aelodau'r corff llywodraethu dros dro yn gwneud penderfyniad ar sail gwybodaeth ynghylch yr enw byddan nhw'n ei gyflwyno i'r Cabinet i'w ystyried.

Bydd y cyfnod ymgynghori yn dod i ben ddydd Mawrth, 4 Ebrill 2023.

E-bost:

E-bost: ymgynghori@rctcbc.gov.uk