Skip to main content

Dros 50 - Cylch Trafod i Bobl Hyn

Mae Cylchoedd Trafod iBobl Hŷn yn rhoi cyfle igrwpiau Annibynnol o bobl,dros 50 oed, i gwrdd idrafod materion sŷneffeithio ar fywydau poblhŷn ledled Rhondda CynonTaf.

50 +Mae'r cyfarfodydd yn addo darparutrafodaeth ddiddorol a chyffrous, ar amryweang o faterion.  Mae Age Connects Morgannwg a ChyngorBwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yncefnogi'r Cylchoedd Trafod, er mwyn euharwain ar faterion lleol a chenedlaethol.  Mae aelodau'r Cylchoedd Trafod yn rheoli Agenda ac Ymgyrchoedd eu hunain. Ymmhob cyfarfod, mae croeso i siaradwyrcyhoeddus, Aelodau'r Cynulliad, Cynghorwyr Lleol, Uwch Swyddogion yr Awdurdod Lleola Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg esboniosut mae eu polisïau a’u strategaethau yneffeithio ar bobl hŷn.  Os oes rhywbeth hoffech chi sôn amdano?  Ydych chi eisiau cefnogaeth pobl hŷn eraillsŷn byw yn eich ardal? Ymunwch â ni.

Cynhelir cyfarfodydd fforwm yn:

 

Cylch Trafod Cwm Rhondda Uchaf: Cwrdd bob yn ail fis yn Neuadd Eglwys Sant Matthew, Treorci

Cylch Trafod y Rhondda: Cwrdd bob yn ail fis yn Neuadd Henoed Ystrad, Ystrad

Cylch Trafod Cynon: Cwrdd bob mis yn Cynon Linc, Aberdâr

Cylch Trafod Taf Elài: Cwrdd bob yn ail fis yn YMa,Pontypridd

Cylch Trafod Llantrisant: Cwrdd bob yn ail fis yng Nghlwb Athletau Pont-y-clun

Rhagor o wybodaeth

Ffoniwch ragor o wybodaeth: 01443 425368