Dewis-Banner-full-width-welsh

Annibyniaeth a Symudedd

Disabled-Parking-Permit-(Blue-Badge)
Meini prawf cymhwysedd ar gyfer ceisiadau Cynllun y Bathodyn Glas, a gwybodaeth am sut mae gwneud cais.
Community-Transport
Gwasanaeth carreg y drws ar gyfer pobl sy’n ei chael hi’n defnyddio cludiant cyhoeddus.
Bus-passes
Sut i wneud cais am docyn mantais y bysiau ar gyfer person hŷn ac ar gyfer cydymaith.
Day-Centres-and-Services
Cyfleoedd yn cymunedol a chanolfannau arbenigol a ‘Learning Curve’.
Parking-bays-for-disabled-people
Sut i wneud cais am gilfach parcio i berson anabl.
Support-for-carers
Mae Cylchoedd Trafod iBobl Hyˆn yn rhoi cyfle igrwpiau Annibynnol o bobl, dros 50 oed, i gwrdd idrafod materion sy'neffeithio ar fywydau poblhyˆn ledled Rhondda CynonTaf.