Mae'r eiddo canlynol yn gwneud cais i Adnewyddu Trwydded ar gyfer Canolfan sydd wedi'i Chymeradwyo ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau Sifil:

  •  

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.