Erbyn hyn, mae modd i ni anfon eich bil Treth Gyngor drwy e-bost diolch i’n gwasanaeth biliau di-bapur.

Mae ein gwasanaeth di-bapur yn ffordd gyflym ac effeithlon o dderbyn eich biliau sydd hefyd yn gofalu am yr amgylchedd.

Drwy ddilyn camau syml, mae modd i chi gofrestru i dderbyn biliau di-bapur .

Unwaith i chi gofrestru, byddwn ni’n anfon pob bil ac hysbysiadau addasu i’r cyfeiriad ebost rydych chi wedi’i nodi o hyn allan. Rhowch wybod i ni os ydych chi’n newid eich cyfeiriad ebost. 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.