Daeth Rheoliadau Ffrwydron 2014 i rym ar 1 Hydref 2014.

Mae'r rheoliadau yn golygu bod rhaid i chi gael tystysgrif i storio mathau penodol o ffrwydron gan gynnwys tân gwyllt. Gweld eithriadau i'r drwydded yma.

Mae trwyddedau yn cael eu rhoi gan yr awdurdod lleol yn yr ardal mae'r ffrwydron/tân gwyllt yn cael eu cadw am hyd at 2000 cilogram (net). Mae hyn yn dibynnu ar fodloni pellteroedd gwahanu penodol mewn perthynas â mathau penodedig o adeiladau, llety, ffyrdd ac ati.

Mae trwyddedau hefyd yn cael eu rhoi gan yr heddlu a'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch gan ddibynnu ar faint o ffrwydron a'u natur.

Gwneud cais am drwydded i storio ffrwydron/tân gwyllt

Anfonwch y cais i'r cyfeiriad isod.

Nodwch: Wrth wneud cais am drwydded i storio ffrwydron/tân gwyllt, codir ffi sy'n dibynnu ar nifer o ffactorau.

Mae ffioedd hefyd yn gymwys os ydych chi'n dymuno amrywio'ch trwydded. Am ragor o wybodaeth ynghylch y mater yma, cysylltwch â'r garfan Bwyd ac Iechyd a Diogelwch gan ddefnyddio'r manylion isod. Os yw'r amrywiad dim ond yn cynnwys newid yr enw, y cyfeiriad neu gyfeiriad y safle sydd ar y drwydded, £36 yw'r pris am y newid.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Charfan Materion Bwyd ac Iechyd a Diogelwch neu fynd i wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Carfan Materion Bwyd ac Iechyd a Diogelwch

Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Tŷ Elái
Dinas Isaf
Trewiliam
Tonypandy
CF40 1NY

E-bost: Food.HealthandSafety@rctcbc.gov.uk
Ffôn: 01443 425001
Ffacs: 01443 425301

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.