Mae Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (PSPO) newydd yn gorfodi mesurau newydd sy'n ymwneud â baw cŵn, sut mae cŵn yn cael eu trin a ble mae rhaid cadw cŵn ar dennyn yn y Fwrdeistref Sirol.
Edrychwch ar y manylion isod am ragor o wybodaeth ynglŷn â'r rheolau a'r trefniadau ar gyfer cerdded cŵn mewn parciau, caeau chwaraeon, cyrtiau chwaraeon a mannau cyhoeddus ger eich cartref chi.

 

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.