Mae Gwasanaeth Materion Tai’r Cyngor bellach wedi ail-agor i’r Cyhoedd yn y cyfeiriad yma:

Tŷ Sardis, Heol Sardis, Pontypridd, CF37 1DU

Serch hynny, er mwyn parhau i reoli’r risg o COVID-19 cymaint â phosibl, efallai bydd aelod o'r Garfan Materion Tai dim ond yn eich gweld wyneb-yn-wyneb os ydych chi naill ai’n ddigartref ar y diwrnod hwnnw neu ag angen tai critigol. 

Os byddwch chi o bosibl yn ddigartref yn y dyfodol neu os bydd yno amser i weithio gyda chi i ddatrys eich problemau o ran tai, byddwn ni'n cymryd eich manylion cyswllt a bydd Swyddog ar Ddyletswydd - Materion Tai yn cysylltu â chi dros y ffôn i gwblhau asesiad llawn a rhoi cyngor a chymorth pellach i chi.

Fel arall, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion yma:

Ffôn: 01443 495188

E-bost: digartrefedd@rctcbc.gov.uk

Dewisiadau tai

Search-the-housing-register

Dod o hyd i dai sydd ar gael ar y gofrestr tai. 

Housing-association-information

Gweld gwybodaeth ynglŷn â Chymdeithasau Tai. 

Low-cost-home-ownership

Ystyried yr opsiynau tai cost isel sydd ar gael i chi.