O ddydd Mawrth 3 Ebrill 2018, bydd ffioedd a thaliadau’r llyfrgelloedd yn cynyddu.

Mae nifer o wasanaethau’r llyfrgelloedd ar gael yn rhad ac am ddim, er bod rhai yn codi tâl. Mae’r rhain wedi’u nodi yn y tabl isod.

Sylwch fod grwpiau sy’n gymwys i gael gostyngiadau yn cynnwys:

  • pobl dros 60 oed
  • pobl ifainc rhwng 16 a 18 oed ac sy'n derbyn addysg amser llawn
  • trigolion gydag anabledd neu nam ar eu golwg
Fees and Charges
LlyfrauFFI / TÂL
Llyfrau hwyr - Dirwyon Oedolion

35c yr wythnos neu ran o wythnos. Uchafswm tâl: £3.00

Llyfrau hwyr - Dirwyon Plant

Dim tâl

Dirwyon am lyfrau hwyr i'r henoed

20c yr wythnos neu ran o wythnos. Uchafswm tâl: £1.50

Ffi cadw llyfrau wrth gefn

Dim tâl. Bydd angen talu blaendal ad-daladwy o £2.00 yr eitem am bob cais ar gyfer benthyca o lyfrgell arall (dyma geisiadau sy'n dod i law o'r tu allan i’r Fwrdeistref Sirol). Bydd rhaid talu'r blaendal wrth dderbyn yr eitem.
Children’s book reservations

Dim tâl

Deunyddiau sydd ddim yn llyfrauFFI / TÂL
Llyfrau sain Dim tâl benthyca. Dirwyon yn unol â dirwyon llyfrau.
Cryno ddisgiau 60c yr eitem (tair wythnos). Uchafswm tâl: £9.00
Plant a'r henoed Pob eitem yn hanner pris
Pobl â nam ar y golwg neu sy'n gaeth i'w cartrefi

Dim tâl

DVDau £2.40 yr eitem (un wythnos). Uchafswm tâl £20 (oedolion a phlant)
Eitemau eraillFFI / TÂL
Cardiau aelodaeth £1.20 am gerdyn newydd

Llungopïau maint A4

Du a gwyn: 15c y ddalen / Lliw: 59c y ddalen 

Llungopïau maint A3

Du a gwyn: 25c y ddalen / Lliw: £1.17 y ddalen 
Allbrintiau cyfrifiadurol maint A4 Du a gwyn: 15c / Lliw: 59c
Allbrintiau cyfrifiadurol maint A3 Du a gwyn: 25c / Lliw: 59c
Ffacs Anfon: £1.20 y ddalen / Derbyn: 59c y ddalen (oedolion a phlant)
Llogi ystafell cyfarfodydd Hyd at 4 awr (hanner diwrnod): £10 / Dros 4 awr (diwrnod): £20
Llyfrau ar werthFFI / TÂL
Ffuglen i oedolion 60c
Llyfrau ffeithiol i oedolion £1.20
Llyfrau i blant / i blant yn eu harddegau 25c

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.