Skip to main content

Lleoliadau ac oriau agor y llyfrgelloedd

Gŵyl Banc y Gwanwyn

Bydd y holl llyfrgelloedd ar gau Ddydd Llun 27 Mai 2024

ar gyfer Gŵyl Banc y Gwanwyn.

 

 


 

Dewiswch eich llyfrgell leol i ddod o hyd i fanylion cyfeiriadau, oriau agor, manylion cyswllt a chyfleusterau a gynigir.

Libraries

 Llyfrgell Abercynon

 Llyfrgell Pont-y-clun

 Llyfrgell Aberdâr

 Llyfrgell Pontypridd

 Llyfrgell Pentre’r Eglwys

 Llyfrgell Y Porth

 Llyfrgell Glynrhedynog 

 Llyfrgell Rhydfelen

 Llyfrgell Hirwaun

 Llyfrgell Tonypandy

 Llyfrgell Llantrisant

 Llyfrgell Treorci

 Llyfrgell Aberpennar