Gwybodaeth Bwysig 

 Diolch am eich cefnogaeth barhaus yn ystod y cyfnod anodd yma.

O 14 Medi, rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb wrth fynd i mewn i unrhyw lyfrgell yn Rhondda Cynon Taf.

Mae'r Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn gweithredu gwasanaeth 'Archebu a Chasglu" yn unig. Bydd llyfrau ar gael i'w harchebu a'u casglu o'r llyfrgelloedd canlynol:

 

 • Llyfrgell Pontypridd (Llys Cadwyn)

 • Llyfrgell Treorci

 • Llyfrgell Aberdâr

 • Llyfrygell Y Porth

 • Llyfrygell Aberpennar(Canolfan Pennar)

 • Llyfrygell Rhydfelen

 • Llyfrygell Hirwaun

 • Llyfrygell Pont-y-clun

 • Llyfrygel Glynrhedynog 

 • Llyfrgell Pentr'r Eglwys

 • Llyfrgell Abercynon

 • Llyfrgell Llantrisant

 • Llyfrgell Tonypandy 

Rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra i chi. Dewiswch eich llyfrgell leol i gael manylion am gyfeiriad, oriau agor, manylion cyswllt a chyfleusterau.

 

Libraries

 Llyfrgell Abercynon

 Llyfrgell Pont-y-clun

 Llyfrgell Aberdâr

 Llyfrgell Pontypridd

 Llyfrgell Pentre’r Eglwys

 Llyfrgell Y Porth

 Llyfrgell Glynrhedynog 

 Llyfrgell Rhydfelen

 Llyfrgell Hirwaun

 Llyfrgell Tonypandy

 Llyfrgell Llantrisant

 Llyfrgell Treorci

 Llyfrgell Aberpennar

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.