Cyhoeddiad Pwysig

O 14 Medi, rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb wrth fynd i mewn i unrhyw lyfrgell yn Rhondda Cynon Taf.

Mae'r Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn gweithredu gwasanaeth 'Archebu a Chasglu" yn unig. Bydd llyfrau ar gael i'w harchebu a'u casglu o'r llyfrgelloedd canlynol:

 

 • Llyfrgell Pontypridd (Llys Cadwyn)
 • Llyfrgell Treorci
 • Llyfrgell Aberdâr
 • Llyfrygell Y Porth
 • Llyfrygell Aberpennar(Canolfan Pennar)
 • Llyfrygell Rhydfelen
 • Llyfrygell Hirwaun
 • Llyfrygell Pont-y-clun
 • Llyfrygel Glynrhedynog 
 • Llyfrgell Pentr'r Eglwys
 • Llyfrgell Abercynon
 • Llyfrgell Llantrisant
 • Llyfrgell Tonypandy 

Rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra i chi. Dewiswch eich llyfrgell leol i gael manylion am gyfeiriad, oriau agor, manylion cyswllt a chyfleusterau.

 

Libraries

 Llyfrgell Abercynon

 Llyfrgell Pont-y-clun

 Llyfrgell Aberdâr

 Llyfrgell Pontypridd

 Llyfrgell Pentre’r Eglwys

 Llyfrgell Y Porth

 Llyfrgell Glynrhedynog 

 Llyfrgell Rhydfelen

 Llyfrgell Hirwaun

 Llyfrgell Tonypandy

 Llyfrgell Llantrisant

 Llyfrgell Treorci

 Llyfrgell Aberpennar

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.