Skip to main content

Lleoliadau ac oriau agor y llyfrgelloedd

Nadolig 2024

Bydd holl lyfrgelloedd a chanolfannau iBobUn RhCT ar gau o ddydd Llun 25 Rhagfyr 2023 tan dydd Mawrth 2 Ionawr 2024. 

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth lyfrgelloedd a chanolfannau iBobUn RhCT.

 

Dewiswch eich llyfrgell leol i ddod o hyd i fanylion cyfeiriadau, oriau agor, manylion cyswllt a chyfleusterau a gynigir.

Libraries

 Llyfrgell Abercynon

 Llyfrgell Pont-y-clun

 Llyfrgell Aberdâr

 Llyfrgell Pontypridd

 Llyfrgell Pentre’r Eglwys

 Llyfrgell Y Porth

 Llyfrgell Glynrhedynog 

 Llyfrgell Rhydfelen

 Llyfrgell Hirwaun

 Llyfrgell Tonypandy

 Llyfrgell Llantrisant

 Llyfrgell Treorci

 Llyfrgell Aberpennar