Skip to main content

Lleoliadau ac oriau agor y llyfrgelloedd

   Sylwch fod y system Archebu a Chasglu yn dal i fod ar waith.

  Diolch am eich cefnogaeth barhaus yn ystod y cyfnod anodd yma.

 Rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Archebu a Chasglu

 

Libraries

 Llyfrgell Abercynon

 Llyfrgell Pont-y-clun

 Llyfrgell Aberdâr

 Llyfrgell Pontypridd

 Llyfrgell Pentre’r Eglwys

 Llyfrgell Y Porth

 Llyfrgell Glynrhedynog 

 Llyfrgell Rhydfelen

 Llyfrgell Hirwaun

 Llyfrgell Tonypandy

 Llyfrgell Llantrisant

 Llyfrgell Treorci

 Llyfrgell Aberpennar