Skip to main content

Llyfrgell Gartref

Os nad ydych yn gallu cael mynediad i'ch llyfrgell leol  gallwn ddarparu deunydd i'ch cartref.

Os ydych yn gaeth i'ch cartref neu'n anabl, gallwn ni ddosbarthu eich eitemau llyfrgell i'ch cartref chi.

Mae cludiant cymunedol hefyd ar gael ar gyfer y bobl hynny sy'n cael trafferth cyrraedd y llyfrgell.

Os ydych chi'n credu eich bod yn gymwys, neu fod aelod o'r teulu yn gallu elwa ar y gwasanaethau hyn, cysylltwch â ni i drefnu asesiad.

Manylion Cyswllt  

Llyfrgell Gartref
Ffôn:01685 885346/ 01685 880061
Tudalennau Perthnasol