Os ydych yn gaeth i'ch cartref neu'n anabl, gallwn ni ddosbarthu eich eitemau llyfrgell i'ch cartref chi.

Mae cludiant cymunedol hefyd ar gael ar gyfer y bobl hynny sy'n cael trafferth cyrraedd y llyfrgell.

Os ydych chi'n credu eich bod yn gymwys, neu fod aelod o'r teulu yn gallu elwa ar y gwasanaethau hyn, cysylltwch â ni i drefnu asesiad.

Manylion Cyswllt  

Gwasanaeth Llyfrgelloedd i Bobl sy'n Gaeth i'w Cartref
Ffôn: 01685 880061

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.