Yn rhan o weithredu'r Cyngor i atal lledaenu'r Coronafirws (COVID-19), fydd y Gwasanaeth Llyfrgell Gartref ddim ar gael o 20 Mawrth 2020 ymlaen.

Os nad ydych yn gallu cael mynediad i'ch llyfrgell leol oherwydd salwch dros dro neu barhaol neu oherwydd eiddilwch, gallwn ddarparu deunydd i'ch cartref.

Os ydych yn gaeth i'ch cartref neu'n anabl, gallwn ni ddosbarthu eich eitemau llyfrgell i'ch cartref chi.

Mae cludiant cymunedol hefyd ar gael ar gyfer y bobl hynny sy'n cael trafferth cyrraedd y llyfrgell.

Os ydych chi'n credu eich bod yn gymwys, neu fod aelod o'r teulu yn gallu elwa ar y gwasanaethau hyn, cysylltwch â ni i drefnu asesiad.

Manylion Cyswllt  

Llyfrgell Gartref
Ffôn: 01685 880061

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.