Skip to main content

Chwiliwch gatalog y llyfrgell

Mae catalog y llyfrgell yn eich galluogi chi i archebu neu adnewyddu llyfrau ar-lein.

Sut i gyrchu catalog y Llyfrgell?

Mae modd i unrhyw un chwilio drwy gatalog y llyfrgell ar-lein. Ond, os hoffech chi archebu neu adnewyddu eitem, rhaid i chi ymaelodi â’r llyfrgell.

Defnyddiwch gatalog y llyfrgell i chwilio am eitemau, archebu neu adnewyddu eitemau

Benthyg Eitemau

Mae modd i unrhyw un fenthyg hyd at 10 llyfr neu lyfrau llafar ar unrhyw adeg am gyfnod o 3 wythnos.

Yn ogystal â hyn, mae’n bosib i chi fenthyg hyd at 3 eitem gerddorol neu DVDau.

Adnewyddu Benthyciad

Mae modd adnewyddu eich benthyciad drwy:

Os nad ydych chi’n adnewyddu eitem cyn y dyddiad sydd wedi’i nodi ar y llyfr , bydd rhaid i chi dalu ffi.

Eitemau coll/wedi’u difrodi

Rhaid i ddefnyddwyr dalu tuag at ailosod eitemau sydd wedi mynd ar goll neu sydd wedi’u difrodi. Caiff y tâl ei godi ar sail y raddfa ganlynol:

  • Eitemau o dan 6 mis oed - cost lawn yr eitem
  • Eitemau rhwng 6 mis a 2 flwydd oed - dau dreian o’r gost wreiddiol
  • Eitemau dros 2 flwydd oed – treuan o’r gost wreiddiol