Mae biniau halen ar gael mewn mannau fydd, o bosibl, yn beryglus megis bryniau serth a throadau sydyn.

Mae modd i'r cyhoedd ddefnyddio'r halen i drin rhew ac eira ar rannau bach o'r ffordd neu'r llwybr troed. Does dim modd defnyddio'r halen ar rodfeydd neu lwybrau preifat.

Gallwch weld eich biniau halen agosaf ar fap

 

 

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.