Skip to main content

Dewch o hyd i'ch bin halen agosaf

Mae biniau halen ar gael mewn mannau fydd, o bosibl, yn beryglus megis bryniau serth a throadau sydyn.

Mae modd i'r cyhoedd ddefnyddio'r halen i drin rhew ac eira ar rannau bach o'r ffordd neu'r llwybr troed. Does dim modd defnyddio'r halen ar rodfeydd neu lwybrau preifat.

Gallwch weld eich biniau halen agosaf ar fap