Mae modd ichi ofyn am fin halen newydd neu adnewyddu bin trwy lenwi'r ffurflen ar-lein. Croeso ichi hefyd ofyn am ail-lenwi'ch bin halen.
Cyflwyno cais am fin halen newydd neu ail-lenwi bin halen

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.