Oherwydd y datblygiadau parhaus o ran y Coronafeirws yng Nghymru a Rhondda Cynon Taf, a'r angen i staff weithio mewn gwasanaethau sydd wedi’u blaenoriaethu, am y tro, fyddwn ni ddim yn cynnig y gwasanaeth Pàs Bws Ysgol/Coleg Ar goll neu wedi'i ddwyn.

Rydyn ni'n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Os yw’ch plentyn yn colli’i docyn neu ei fod wedi'i ddifrodi. Bydd slip awdurdodi teithio yn cael ei roi i’ch plentyn gan yr ysgol sy’n rhoi cyngor i chi ar sut mae prynu un newydd.

Rydych chi'n gallu teithio am hyd at bythefnos.

Erbyn pryd bydd eisiau i fy rhieni brynu pàs bws newydd?

Mae eisiau brynu pàs bws newydd cyn gynted ag sy'n bosibl oherwydd mae'n cymryd amser i'r garfan Cludiant Ysgol brosesu'r taliad ac argraffu'r pàs bws.

Sut mae fy rhieni i'n gallu talu am bàs bws newydd?

  • Ar-Lein
  • Ffôn: 01443 425001
  • Galw heibio: Canolfannau iBobUn y Cyngor
Pris pasiau bws newydd yw £7.10

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.