Skip to main content

Pàs Bws Ysgol/Coleg Ar goll neu wedi'i ddwyn

Gallwch adrodd ar goll neu wedi'i ddwyn y bws drwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein.

Os yw’ch plentyn yn colli’i docyn neu ei fod wedi'i ddifrodi. Bydd slip awdurdodi teithio yn cael ei roi i’ch plentyn gan yr ysgol sy’n rhoi cyngor i chi ar sut mae prynu un newydd.

Os bydd eich plentyn yn colli ei docyn bws yn ystod y diwrnod ysgol, bydd modd iddo fynd i'r dderbynfa a chael tocyn teithio dros dro

Rydych chi'n gallu teithio am hyd at bythefnos.

Erbyn pryd bydd eisiau i fy rhieni brynu pàs bws newydd?

Mae eisiau brynu pàs bws newydd cyn gynted ag sy'n bosibl oherwydd mae'n cymryd amser i'r garfan Cludiant Ysgol brosesu'r taliad ac argraffu'r pàs bws.

Sut mae fy rhieni i'n gallu talu am bàs bws newydd?

  • Ar-Lein
  • Ffôn: 01443 425001
  • Galw heibio: Canolfannau iBobUn y Cyngor
Pris pasiau bws newydd yw £8.15